สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160813018
9786160813018
ตัวอย่างกระบวนการคิด และขั้นตอนการเขียนโปรแกรม เพื่อการศึกษาเรียนรู้อย่างก้าวกระโดด
ผู้เขียนธนัญชัย ตรีภาค
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167336886
9786167336886
คู่มือพัฒนาสำหรับอุปกรณ์เเอนดรอยด์ ฉบับง่าย ที่คุณเองก้ทำได้
ผู้เขียนRick Rogers (ริค โรเจอร์ส)
ผู้แปลธีรเดช โอทกานนท์
395.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160812417
9786160812417
ผู้เขียนตั้งใจที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปศึกษา และเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ซึ่งรวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจในงานทางด้านการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP
ผู้เขียนอดิศักดิ์ จันทร์มิน
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162041433
9786162041433
เรียนรู้และทดสอบโปรแกรมง่ายๆ ด้วย Dreamweaver+AppServ (Apache/PHP/MySQL/phpMyAdmin)
ผู้เขียนจีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์
259.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162041747
9786162041747
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูลด้วย VBA และ ADO อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เขียนนันทนี แขวงโสภา
299.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160810055
9786160810055
วงจรการพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์เเวร์ การกำหนดปัญหาเเละการศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ความต้องการ เเผนภาพกระเเสข้อมูล การออกเเบบระบบ
ผู้เขียนโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
219.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162041518
9786162041518
เรียนรู้การพัฒนาเเอพ Android อย่างเป็นขั้นตอนตั้งเเต่เริ่มต้น การทำงานกับฐานข้อมูล SQLite การสร้าง Widget เเละ Live Wallpaper เชื่อมต่อ Facebook
ผู้เขียนพร้อมเลิศ หล่อวิจิตร
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167379265
9786167379265
เรียนรู้วิธีการเขียนแบบ 2 มิติและ 3 มิติขั้นพื้นฐานจนสามารถทำงานจริงได้, เรียนรู้คำสั่งเพื่อการใช้งานในรูปแบบต่างๆ และหลักการทั้งหมดของโปรแกรมได้เป็นอย่างดี...
ผู้เขียนอานนท์ ชั้นแจ่ม, อาทิตยา ชีพเรืองรอง, ประภาส ประเสริฐสังข์
299.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160810093
9786160810093
หลากเทคโนโลยีของไมโครซอฟต์ ในการเขียน โปรแกรมด้วย VB และ C# กับระบบจัดการฐานข้อมูล ทั้ง DataReader, DataSet, LINQ เเละ Entity Framework
ผู้เขียนธีระพล ลิ้มศรัทธา
239.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160810116
9786160810116
คู่มือดัชนีคำสั่ง SQL ที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อนแท้ของนักฐานข้อมูลทุกระบบ
ผู้เขียนดวง บงกชเกตุสกุล, ดร., บงกช บงกชเกตุสกุล
450.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169103004
9786169103004
เรียนรู้การเขียน JavaScript ซึ่งครอบคลุมทั้ง Core JavaScript Language และ Client-side JavaScript
ผู้เขียนสมบูรณ์ พัฒน์ธีรพงศ์
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160805655
9786160805655
ค้นพบการออกแบบระบบด้วยเครื่องมือเชิงกราฟิกใน LabVIEW โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากเนชั่นแนลอินสทรูเม้นทส์
ผู้เขียนกิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167379203
9786167379203
เนื้อหาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็น Web Programmer, มีความเข้าใจในโครงสร้างและการทำงานของภาษา PHP, การทำงานร่วมกับโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL...
ผู้เขียนเจริญศักดิ์ รัตนวราห (อ.สาม), ฐิสันต์ ทิพย์ศุภธนนท์ (อ.น๊อต)
279.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160805105
9786160805105
ความรู้พื้นฐานทั่วไปของ Visual C#, การใช้งานคอนโทรลในทุกระดับ, การจัดการฐานข้อมูลด้วย ADO.NET, ตัวอย่างระบบจัดการข้อมูลสำหรับคลินิก...
ผู้เขียนบัญชา ปะสีละเตสัง
319.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160805587
9786160805587
เรียนรู้การใช้งาน ASP.NET 4.0 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สำหรับงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce), อธิบายตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นในการพัฒนาเว็บไซต์...
ผู้เขียนวฤษาย์ ร่มสายหยุด, ผศ.
279.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162040900
9786162040900
เรียนรู้และทำตามได้ทันที ด้วย 15 Workshops ที่หลากหลายอธิบายเป็นขั้นตอนพร้อมภาพประกอบ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของแต่ละชิ้นงาน
ผู้เขียนจีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160805068
9786160805068
ครบถ้วนสมบูรณ์กับการเรียนรู้ CSS เพื่อการใช้งานจริง เติมเต็มประสบการณ์จากกรณีศึกษา ตัวอย่างงานพร้อมซอร์สโค้ด เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและเว็บดีไซเนอร์ทุกระดับที่ต้องการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น
ผู้เขียนกุลวดี โภคสวัสดิ์
299.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160804924
9786160804924
ครบถ้วนสมบูรณ์แบบสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นใช้งานได้จริงจากตัวอย่างงาน ระบบจัดการหอพัก และระบบจัดการร้านขายยา
ผู้เขียนบัญชา ปะสีละเตสัง
319.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160804382
9786160804382
เปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ซึ่งรวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจในงานทางด้านการพัฒนาโปรแกรมร่วมกับฐานข้อมูล MySQL
ผู้เขียนสมพงษ์ อริสริยวงศ์
179.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167233062
9786167233062
ใช้คล่อง... ประยุกต์ใช้งานเป็น... ทำได้ทุกขั้นตอน
ผู้เขียนธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์
289.00