สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160810093
9786160810093
หลากเทคโนโลยีของไมโครซอฟต์ ในการเขียน โปรแกรมด้วย VB และ C# กับระบบจัดการฐานข้อมูล ทั้ง DataReader, DataSet, LINQ เเละ Entity Framework
ผู้เขียนธีระพล ลิ้มศรัทธา
239.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160810116
9786160810116
คู่มือดัชนีคำสั่ง SQL ที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อนแท้ของนักฐานข้อมูลทุกระบบ
ผู้เขียนดวง บงกชเกตุสกุล, ดร., บงกช บงกชเกตุสกุล
450.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169103004
9786169103004
เรียนรู้การเขียน JavaScript ซึ่งครอบคลุมทั้ง Core JavaScript Language และ Client-side JavaScript
ผู้เขียนสมบูรณ์ พัฒน์ธีรพงศ์
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160805655
9786160805655
ค้นพบการออกแบบระบบด้วยเครื่องมือเชิงกราฟิกใน LabVIEW โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากเนชั่นแนลอินสทรูเม้นทส์
ผู้เขียนกิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167379203
9786167379203
เนื้อหาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็น Web Programmer, มีความเข้าใจในโครงสร้างและการทำงานของภาษา PHP, การทำงานร่วมกับโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL...
ผู้เขียนเจริญศักดิ์ รัตนวราห (อ.สาม), ฐิสันต์ ทิพย์ศุภธนนท์ (อ.น๊อต)
279.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160805105
9786160805105
ความรู้พื้นฐานทั่วไปของ Visual C#, การใช้งานคอนโทรลในทุกระดับ, การจัดการฐานข้อมูลด้วย ADO.NET, ตัวอย่างระบบจัดการข้อมูลสำหรับคลินิก...
ผู้เขียนบัญชา ปะสีละเตสัง
319.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160805587
9786160805587
เรียนรู้การใช้งาน ASP.NET 4.0 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สำหรับงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce), อธิบายตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นในการพัฒนาเว็บไซต์...
ผู้เขียนวฤษาย์ ร่มสายหยุด, ผศ.
279.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162040900
9786162040900
เรียนรู้และทำตามได้ทันที ด้วย 15 Workshops ที่หลากหลายอธิบายเป็นขั้นตอนพร้อมภาพประกอบ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของแต่ละชิ้นงาน
ผู้เขียนจีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160805068
9786160805068
ครบถ้วนสมบูรณ์กับการเรียนรู้ CSS เพื่อการใช้งานจริง เติมเต็มประสบการณ์จากกรณีศึกษา ตัวอย่างงานพร้อมซอร์สโค้ด เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและเว็บดีไซเนอร์ทุกระดับที่ต้องการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น
ผู้เขียนกุลวดี โภคสวัสดิ์
299.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160804924
9786160804924
ครบถ้วนสมบูรณ์แบบสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นใช้งานได้จริงจากตัวอย่างงาน ระบบจัดการหอพัก และระบบจัดการร้านขายยา
ผู้เขียนบัญชา ปะสีละเตสัง
319.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160804382
9786160804382
เปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ซึ่งรวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจในงานทางด้านการพัฒนาโปรแกรมร่วมกับฐานข้อมูล MySQL
ผู้เขียนสมพงษ์ อริสริยวงศ์
179.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167233062
9786167233062
ใช้คล่อง... ประยุกต์ใช้งานเป็น... ทำได้ทุกขั้นตอน
ผู้เขียนธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์
289.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162040269
9786162040269
คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic.NET เวอร์ชั่นล่าสุด สำหรับผู้เริ่มต้น
ผู้เขียนพร้อมเลิศ หล่อวิจิตร
349.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162040658
9786162040658
อธิบายการสร้าง Macro และเขียนโปรแกรม VBA ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงสร้างระบบงานอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน...
ผู้เขียนดุสิต กอปรรักชาติ
229.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167233086
9786167233086
ง่าย... ละเอียด... ใช้งานได้จริง ทำตามได้ทุกขั้นตอนแบบ Step by Step
ผู้เขียนจีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์
219.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160803743
9786160803743
เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย Visual C# 2010 Express และ Microsoft.NET Framework 4.0
ผู้เขียนธีระพล ลิ้มศรัทธา
229.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162050541
9786162050541
คู่มือสอนการใช้งานโปรแกรม พร้อม DVD ภาพจริง เสียงจริง เหมือนได้นั่งเรียนในศูนย์อบรม
ผู้เขียนดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจ, บก.
259.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162040566
9786162040566
ตอบทุกประเด็นปัญหาที่พบบ่อยในการเขียน PHP จัดหัวข้อเป็นหมวดหมู่ ค้นหาง่าย
ผู้เขียนจีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์
229.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802746
9786160802746
จากเทคโนโลยีสู่โซลูชั่น... เรียนรู้ jQuery เพื่อการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของคุณ ให้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ดียิ่งกว่าเดิม ด้วยเทคนิคการเขียน JavaScri
ผู้เขียนโกศล โสฬสรุ่งเรือง
ผู้แปลJonathan Chaffer, Karl Swedberg
299.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802265
9786160802265
ครบถ้วนสมบูรณ์แบบสำหรับการนำไปสร้างเว็บแอปพลิเคชั่นเพื่อใช้งานได้จริง
ผู้เขียนบัญชา ปะสีละเตสัง
329.00