สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789746860949
165.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744430359
450.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749534076
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742296018
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744430106
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744430175
145.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744430076
9789744430076
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการคำนวณเพื่อการออกแบบปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีต โดยเน้นให้เข้าใจถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้ได้อัตราส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสมกับแต่ละงาน
ผู้เขียนพิภพ สุนทรสมัย
90.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749534069
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748054971
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748054988
100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744430038
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749569962
270.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749121450
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749161593
420.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749534045
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749534052
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749134481
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749072073
80.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749072080
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749075630
150.00