สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789747810592
9789747810592
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี และผู้ที่สนใจทั่วไป
ผู้เขียนกวี หวังนิเวศน์กุล
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744434203
9789744434203
เหมาะสำหรับ ช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิค วิศวกรไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในสถานประกอบการ และสามารถใช้ประกอบการเรียน
ผู้เขียนลือชัย ทองนิล
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167312071
9786167312071
The Best Timepiece Magazine in Thailand
ผู้เขียนSubewong Kaewthiparat, Chief ED.
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789746861076
9789746861076
เหมาะสำหรับช่างเทคนิค และวิศวกรทางด้านเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหกรรม และผู้สนใจทั่วไป
235.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789746861069
9789746861069
เหมาะสำหรับช่างเทคนิค และวิศวกรทางด้านเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหกรรม และผู้สนใจทั่วไป
215.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747197655
9789747197655
มีเนื้อหาครอบคลุม สอดคล้องกับความทันสมัยของเทคโนโลยีการก่อสร้าง
ผู้เขียนอรุณ ชัยเสรี
600.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747197648
9789747197648
หนัวสือเล่มนี้จะเป็นเครื่องมือสำหรับวิศวกรผู้ออกแบบอาคารเหล็กขี้นรูปเย็น เพื่อให้ได้อาคารที่มีความปลอดภัยและประหยัด
225.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789746861052
9789746861052
เหมาะสำหรับช่างเทคนิค และวิศวกรเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหกรรม และผู้สนใจทั่วไป
255.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789746861045
9789746861045
เหมาะสำหรับช่างเทคนิค และวิศวกรเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหกรรม และผู้สนใจทั่วไป
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744013262
9789744013262
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส., ปริญญาตรี และผู้ที่สนใจทั่วไป
ผู้เขียนกวี หวังนิเวศน์กุล, รศ.
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744434159
9789744434159
รวมพื้นฐานภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อการใช้งานหม้อไอน้ำอย่างปลอดภัยและประหยัดเชื้อเพลิง
ผู้เขียนจรัล จิรวิบูลย์
380.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786111200164
9786111200164
อธิบายพื้นฐานและหลักการของระบบ RFID ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับนักศึกษาที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์...
ผู้เขียนปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์, ผศ.ดร. , วีระศักดิ์ ชื่นตา, สัญญา ควรคิด, วิโรจน์ บัวงาม, หฤทัย ดิ้นสกุล
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786161200060
9786161200060
รวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงวิชาการด้านโลหะวิทยา อันเกิดจากงานวิจัยเป็นหลัก
ผู้เขียนจอห์น โทมัส แฮรี่ เพียร์ซ, ดร. , อุมารินทร์ พงศ์โสภิตานันท์, ธนาภรณ์ โกราษฎร์
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169031819
9786169031819
คุณพร้อม... ที่จะบินหรือยัง? หากคุณมีฝัน... ตามผมมา!
ผู้เขียนวีรชน นรานุต, น.อ.ท.
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169031802
9786169031802
เที่ยวบินอันยาวนานกว่า 7 วัน จากออสเตรีย...สู่กรุงเทพฯ ข้ามน้ำ ข้ามทะเล ข้ามทะเลทราย กับภารกิจอันท้าทายชิ้นใหม่ของ Airy
ผู้เขียนภฤศ เรืองพระยา (Airy)
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900611
310.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747197563
9789747197563
คู่มือและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
450.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789741642526
9789741642526
ก๊าซกับน้ำมัน ทางรอดหรือทางร่วง คำถามที่คุณหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง อัดแน่นอยู่ในหนังสือเล่มนี้
ผู้เขียนพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ
135.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744433343
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742294816
9789742294816
เรื่องราวการเล่นแร่แปรธาตุของ 6 นักวิจัยเคมีรุ่นเยาว์กับก้าวแรกของการค้นหาคำตอบจากสิ่งรอบกาย แม้ว่าส่วนผสมของแต่ละคนจะต่างกัน แต่ผลลัพธ์ท้ายสุดนั้น
ผู้เขียนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
175.00