สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786167312330
9786167312330
รวมทุกศิลปะ วัฒนธรรม และงานฝีมือแห่งเรือนเวลา ในปี 2013
ผู้เขียนTomorn Sookprecha, Chief ED.
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165155274
9786165155274
เรื่องราวของการต่อสู้แต่ละครั้ง โดยวิเคราะห์วัฒนธรรมที่แตกต่างกันของทั้งสามบริษัทอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย รวมทั้งประเมินว่า ใครเป็นผู้ชนะที่แท้จริงในแต่ละครั้ง
ผู้เขียนCharles Arthur (ชาร์ลส อาร์เธอร์)
ผู้แปลพิมพ์ใจ สุรินทรเสรี, ดร.
285.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747197839
9789747197839
นอกจากการประมาณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของดินอันเป็นหัวใจของการออกแบบฐานรากแล้ว ได้เพิ่มเติมส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง การวิเคราะห์ความเค้นในดิน ฯลฯ
ผู้เขียนวัชรินทร์ กาสลัก, รศ.ดร.
300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747197815
9789747197815
มีเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีของคลื่นอินฟราเรด หลักการถ่ายภาพความร้อนอย่างถูกวิธี การวิเคราะห์ภาพถ่ายความร้อนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการใช้กับงานแต่ละชนิด
ผู้เขียนยุทธพงศ์ ทัพผดุง, ดร., ธีระวัฒน์ หนูนาค, ทวีพล ซื่อสัตย์, รศ.ดร., นวภัทรา หนูนาค, ผศ.ดร.
400.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744567406
9789744567406
รวบรวมรายละเอียดของการทดสอบในแต่ละหัวข้อไว้ค่อนข้างมาก เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มทำการทดสอบเป็นครั้งแรก จะรู้สึกว่ามีรายละเอียดที่ดีและช่วยให้ดำเนินการทดสอบในหัวข้อนั้นๆ ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
ผู้เขียนวีรชาติ ตั้งจิรภัทร, ดร., ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, ศ.ดร.
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747197679
9789747197679
เพื่อตอบปัญหาและให้ประชาชนโดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแตกร้าวของอาคาร ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกหลักวิชาการยิ่งขึ้น
ผู้เขียนธเนศ วีระศิริ
50.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163218988
9786163218988
ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม เหมาะสำหรับนักศึกษา ปวส.ช่างอุตสาหกรรม และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ที่สนใจทั่วไป
ผู้เขียนกวี หวังนิเวศน์กุล, รศ.
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744435361
9789744435361
ประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้า อันตรายจากไฟฟ้าและการป้องกัน การตรวจระบบการเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า การตรวจการทำงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ตารางการตรวจและวิธีการตรวจอย่างละเอียดและครบถ้วน
ผู้เขียนลือชัย ทองนิล
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167771014
9786167771014
หนังสือเล่มนี้ ขอทำหน้าที่บันทึกประวัติศาสตร์แวดวงวิทยุ โทรทัศน์ โทรคมนาคม ที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล ทีวี ที่สภาพการผูกขาดน่าจะค่อยๆ คลายตัวลง
ผู้เขียนอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163059765
9786163059765
การเขียนเรียงลำดับตามขั้นตอนของการคำนวณออกแบบอาคารเหล็กและไม้อย่างง่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระดับพื้นฐานและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
ผู้เขียนกวี หวังนิเวศน์กุล, รศ.
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163058195
9786163058195
เป็นคู่มือในการปูพื้นฐานความเข้าใจ เกี่ยวกับการก่อสร้างโดยใช้โครงสร้างสำเร็จรูป
ผู้เขียนเทอดธรรม ยอดพฤติการณ์
385.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167079875
9786167079875
งานออกแบบที่แอบอัจฉริยภาพของวิทยาศาสตร์ไว้เบื้องหลัง
ผู้เขียนอาจวรงค์ จันทมาศ
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167312309
9786167312309
The Best Timepiece Magazine in Thailand
ผู้เขียนSubewong Kaewthiparat, Chief ED.
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786117046445
9786117046445
สุดยอดหนังสือความรู้จากสำนักพิมพ์ระดับโลก สร้างเสริมประสบการณ์ชุด 100 สร้างสรรค์ 1000 สร้างเสริม
ผู้เขียนJon Woodcock, Chris Woodford
ผู้แปลวรินดา อลอนโซ, มนต์เทียน เทียนประทีป, ดร., นักสิทธ์ นุ่มวงษ์, ดร.
950.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786117046391
950.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747197761
9789747197761
เหมาะสำหรับช่างเทคนิค และวิศวกรทางด้านเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหกรรม และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนไชยะ แช่มช้อย
300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747197556
100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747197747
300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789746861212
9789746861212
เหมาะสำหรับช่างเทคนิค เเละวิศวกลเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ เเละผู้สนใจทั่วไป
335.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744434890
9789744434890
อัดเเน่นด้วยรูปภาพ กระบวนการผลิตเหล็ก การออกเเบบร่องลูกรีด รายละเอียดการคำนวณ เเละผังโรงงาน มากกว่า 10 โรงงาน
ผู้เขียนสมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล
220.00