สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786163142047
9786163142047
นำเสนอนโยบายต่างประเทศของสหภาพโซเวียตหรือรัสเซียในสมัยที่พรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียเรืองอำนาจ
ผู้เขียนนรนิติ เศรษฐบุตร, ศ.พิเศษ
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167885223
9786167885223
ความเรียงว่าด้วยสิทธิ ศีลธรรม และประชาธิปไตย
ผู้เขียนMichael J. Sandel (ไมเคิล แซนเดล)
ผู้แปลสฤณี อาชวานันทกุล
380.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742282820
9789742282820
เพื่อสร้างสรรค์จิตสำนึกใหม่ของการเมืองไทย จากหัวใจและมันสมองของคนรู้จริง
ผู้เขียนไตรรงค์ สุวรรณคีรี, ดร.
395.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163141866
9786163141866
ความสนใจที่จะศึกษาเรื่องรัฐธรรมนูญกับพัฒนาการทางการเมืองในหนังสือเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อความเข้าใจภาวะการเมืองไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาที่ผ่านมาตลอดทั้งเจ็ดสิบกว่าปี
ผู้เขียนนรนิติ เศรษฐบุตร, ศ.พิเศษ
300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163141767
9786163141767
หนังสือเล่มนี้เป็นผลมาจากการค้นคว้าและไตร่ตรองทางวิชาการ และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเมืองภาคประชาชนเป็นสำคัญ
ผู้เขียนไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, ศ.ดร.
500.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742282288
9789742282288
หนังสือที่จะพาผู้อ่านก้าวเดินไปบนเส้นทางของข้าราชการคนหนึ่งในทำเนียบรัฐบาล จากเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยที่เลื่อนขั้นมาตามลำดับจนถึงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีของประทศไทยถึง 15 ท่าน
ผู้เขียนสมลักษณ์ ส่งสัมพันธ์
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163141316
9786163141316
นำเสนอข้อคิดเห็นใหม่ๆ เกี่ยวกับทิศทางการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีความสำคัญและเป็นรากฐานของการปกครองประเทศ
ผู้เขียนเอนก เหล่าธรรมทัศน์, ศ.ดร.
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167885032
9786167885032
ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลผู้ทรงอำนาจในกิจการระหว่างรัฐหรือเป็นประชาชนธรรมดาที่ไม่อาจคาดเดาถึงผลลัพธ์ของปัญหาคุกคามข้ามชาติหรือกรณีพิพาทระหว่างประเทศต่างๆ หนังสือเล่มนี้ก็จำเป็นสำหรับคุณ
ผู้เขียนPaul Wilkinson (พอล วิลคินสัน)
ผู้แปลกษิร ชีพเป็นสุข
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162923128
9786162923128
หนังสือแห่งประวัติศาสตร์ที่คนไทยหัวใจประชาธิปไตย ควรเก็บไว้ให้ลูกหลานได้รู้ว่า กว่าจะมีวันนี้ วีรชนคนกล้าต้องเอาชีวิต เลือดและคราบน้ำตาแลกมา
ผู้เขียนธีระวุฒิ ปัญญา
165.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163612526
9786163612526
เป็นการตีความเพื่อวิเคราะห์ตัวบทและบริบทของตัวบทในการศึกษาแบบหลังนวสมัย โดยใช้ "การอภิปรายความ" ด้วยวิธีวิทยาแบบ "การสืบสาวรากเหง้า" ศึกษาตัวบท "ภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ครบถ้วนทั้ง 6 ภาค
ผู้เขียนองอาจ สิงห์ลำพอง, ดร.
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163260321
9786163260321
หนังสือแห่งแรงบันดาลใจที่จะทำให้คนไทยมองไปข้างหน้า
ผู้เขียนสุวิทย์ เมษินทรีย์, ดร., เกษม กรณ์เสรี, ดร., เฉกพันธ์ สุนทรส, Project Launch Team
399.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169159797
9786169159797
พาผู้อ่านไปสำรวจประชาธิปไตยผ่านประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณและโรม มาจนถึงการปฏิวัติในอเมริกาและฝรั่งเศส รวมถึงสะท้อนวิวัฒนาการของมันผ่านนักคิดทรงอิทธิพลต่างยุคต่างสมัย
ผู้เขียนBernard Crick (เบอร์นาร์ด คริก)
ผู้แปลอธิป จิตตฤกษ์
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162754418
9786162754418
เหตุผลที่มีนักการเมืองหญิงจำนวนไม่มาก เพราะประสบปัญหาในการแต่งหน้าทาปากให้ครบทั้งสองหน้า / มัวรีน เมอร์ฟี่
ผู้เขียนเจริญขวัญ แพรกทอง บลาฮาสกี้
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140616
9786163140616
มีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอคำอธิบายในแนวคิดมโนทัศน์หลักๆ อย่างกะทัดรัด เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นความสนใจและให้ความเข้าใจในลักษณะพื้นฐานกว้างๆ แก่นักศึกษาและผู้สนใจในประเด็นและหัวข้อนั้นๆ ได้
ผู้เขียนธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ศ.ดร.
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140609
9786163140609
นับเป็นเอกสารวิชาการภาษาไทยที่เขียนถึงความสัมพันธ์ไทยกับรัสเซียที่ทันสมัยมากที่สุด
ผู้เขียนจุลชีพ ชินวรรโณ, ดร.
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140173
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165151801
9786165151801
เปิดปูมการปกครอง แบบคอมมิวนิสต์สุดขั้ว ภายใต้ "ระบอบคิม"
ผู้เขียนบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์, สุดา มั่งมีดี, อุไรวรรณ นอร์มา
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169011316
9786169011316
เสนอกระบวนทัศน์จีนใหม่ และบริบทเชิงประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง เศรษฐกิจในรอบ 2 ปีนี้ ก่อนจะถึงจุดเปลี่ยนการเมืองการปกครองของผู้นำอำนาจสูงสุดจีนรุ่นใหม่
ผู้เขียนวริษฐ์ ลิ้มทองกุล
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167398518
9786167398518
รวบรวมประวัติที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี ของอดีตนายกรัฐมนตรีทั้ง 19 คนในแต่ละยุค
ผู้เขียนนรนิติ เศรษฐบุตร
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162440083
9786162440083
เขม่นเขมร เขมรเขม่น ศึกเหนือ เสือใต้ ศึกใน ศึกใดหนอ มีแต่สึกหรอ พอๆ กัน มันอาจไม่ใช่แค่เรื่องของพื้นที่...
ผู้เขียนวาสนา นาน่วม
240.00
1234