สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786163141033
9786163141033
หนังสือเล่มนี้อธิบายเกี่ยวกับการสอนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน (5 บท)
ผู้เขียนสมเกียรติ เชวงกิจวณิช, รศ.ดร. , สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, รศ.ดร.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163141019
9786163141019
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย สามารถเข้าใจโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นระบบ และสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ผู้เขียนสุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, รศ.ดร., พัชราพร แก้วกฤษฎางค์, ผศ.ดร., สมเกียรติ เชวงกิจวณิช, รศ.ดร.
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167676869
9786167676869
เผยเคล็ดลับที่จะทำให้คุณ พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่น ได้ด้วยการเรียนรู้คำศัพท์เพียง 300 คำ เนื้อหาเข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง!! พร้อมแบบทดสอบวัดความรู้และความเข้าใจท้ายเล่ม
ผู้เขียนวาสนา ประชาชนะชัย
179.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167890012
9786167890012
หลักการเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ เรียกได้ว่าเก็บครบทุกเนื้อหา เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนรู้อย่างแท้จริง
ผู้เขียนพีรยา อิสรพัฒนสกุล
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167779003
9786167779003
สามารถฝึกอ่าน เขียน เรียน "ภาษาญี่ปุ่น นอกเวลา" แบบง่ายๆ รู้เรื่อง เร่งรัด รวดเร็ว ฝึกฝนจนเก่งภาษาญี่ปุ่น อ่านนอกเวลา รู้ได้ทุกโอกาส ฝึกฝนได้ทุกสถานที่ด้วยตนเอง
ผู้เขียนภูดิท ฮามาเบะ
135.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900994
9789749900994
หนังสือที่อธิบายโครงสร้างภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
ผู้เขียนพัชราพร แก้วกฤษฎางค์, ดร. , สมเกียรติ เชวงกิจวณิช, รศ.ดร. , สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, ผศ.ดร.
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169011927
9786169011927
รวมรูปประโยคและสำนวนต่างๆ ตามแบบเรียน Akiko to Tomodachi
ผู้เขียนกฤษณะ มณีสอดแสง, ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742355050
9789742355050
เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น อ่านการ์ตูนให้คล่อง ดูละครญี่ปุ่นให้สนุก
ผู้เขียนบัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์
189.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165270038
9786165270038
มารู้จักกับอักษรญี่ปุ่น ทั้งฮิรางานะและคาตาคานะ รวมทั้งการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่น พร้อมคำศัพท์ แบบฝึกหัดคัดตัวอักษรต่างๆ และขั้นตอนการเขียน
ผู้เขียนกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
79.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786119028104
9786119028104
รวบรวมคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันไว้มากกว่า 1,500 คำ พร้อมเรียนรู้การออกเสียงตัวอักษรญี่ปุ่น
ผู้เขียนเจนจิรา วรรษชล
145.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789741644933
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789741644766
9789741644766
กุญแจดอกสำคัญในการเข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ที่สำคัญทั้งหมดในภาษาญี่ปุ่น
ผู้เขียนตาเกยิโร โทมีต้า, ศ.
ผู้แปลปรียา อิงคาภิรมย์, ศ.ดร.
285.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749354926
999.00
123