สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786164412491
9786164412491
หนังสือสำหรับเตรียมการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นด้านไวยากรณ์
ผู้เขียนนพพิชญ์ ประหวั่น
225.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164412347
9786164412347
ประกอบด้วยคันจิเพิ่มเติมจากระดับ 5 และระดับ 4 อีก 346 ตัว และคำศัพท์จำนวน 1,800 คำ โดยเรียงลำดับตามโรมาจิ a-wa เป็นหลัก เหมาะสำหรับเตรียมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
ผู้เขียนนพพิชญ์ ประหวั่น
325.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858757408677
8858757408677
ฝึกคัดตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ 46 ตัว ตามลำดับการเขียนทีละขีด ๆ คำศัพท์ง่าย ๆ ของแต่ละวรรค พร้อมความรู้และคำศัพท์เพิ่มเติมท้ายเล่ม
ผู้เขียนนพวิชญ์ ประหวั่น
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164411777
9786164411777
อักษรคันจิ 2,136 ตัว และคำศัพท์กว่า 5,000 คำ แสดงลำดับการเขียนทีละขีด ๆ
ผู้เขียนนพพิชญ์ ประหวั่น
395.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164411715
9786164411715
คำลักษณนาม คือคำที่แสดงลักษณะของสิ่งของต่าง ๆ ทั้งที่เป็นคำนามและคำกริยา เป็นเอกลักษณ์ของความรุ่มรวยทางภาษา ของทั้งภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น
ผู้เขียนนพพิชญ์ ประหวั่น
175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164410893
9786164410893
คำลักษณนาม คือคำที่แสดงลักษณะของสิ่งของต่าง ๆ ทั้งที่เป็นคำนามและคำกริยา เป็นเอกลักษณ์ของความรุ่มรวยทางภาษา ของทั้งภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น
ผู้เขียนนพวิชญ์ ประหวั่น
175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164410275
9786164410275
รวมคำศัพท์ไว้มากกว่า 4,000 คำ พร้อมประโยคตัวอย่างอีกมากกว่า 4,000 ประโยค ชัดเจน เข้าใจง่าย ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ที่กำลังศึกษาภาษาญี่ปุ่นและสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ผู้เขียนสมาพร สุขสำองค์, เรืองอิสรา จริยพงศ์
345.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164410268
9786164410268
การสอบวัดระดับความสามารถทางญี่ปุ่น หรือ JLPT เป็นการสอบเพื่วัดและรับรองความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ของนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 เป็นระดับพื้นฐาน
ผู้เขียนนพพิชญ์ ประหวั่น
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163449542
9786163449542
ประโยคภาษาญี่ปุ่นในโครงสร้างต่าง ๆ 79 แบบ ด้วยสำนวนสุภาพที่เหมาะสำหรับใช้สนทนากับบุคคลทุกผู้ทุกวัยในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้ผู้รักษามารยาทต่อสนทนาได้อย่างเหมาะสม
ผู้เขียนนพพิชญ์ ประหวั่น
235.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163449375
9786163449375
การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น หรือ JLPT เป็นการสอบเพื่อวัดและรับรองความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ของนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่น
ผู้เขียนนพพิชญ์ ประหวั่น
175.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858757407588
8858757407588
ฝึกคัดตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ 46 ตัว ตามลำดับการเขียนทีละขีดๆ คำศัพท์ง่ายๆ ของแต่ละวรรค พร้อมความรู้เสริมและคำศัพท์เพิ่มเติมท้ายเล่ม
ผู้เขียนนพพิชญ์ ประหวั่น
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164233935
235.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169159421
9786169159421
ภาษาญี่ปุ่นจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เดินทางลัดง่ายๆ ด้วยหลักการจำเร็ว
ผู้เขียนFuji Fujisaki (ฟูจิ ฟูจิซากิ), Noriaki Hanawa (โนริอากิ ฮานาวะ)
219.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163810311
9786163810311
รวมไวยากรณ์เบื้องต้นที่สำคัญต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างครบถ้วน อ่านสนุก เข้าใจง่าย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ผู้เขียนวาสนา ประชาชนะชัย
189.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163810243
9786163810243
เผยเคล็ดลับที่จะทำให้คุณเข้าใจคำศัพท์ญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ และใช้ได้ทุกสถานการณ์
ผู้เขียนสมาพร สุขสำอางค์
189.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167676944
9786167676944
รวมคำศัพท์ญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันอย่างครบถ้วน อ่านสนุก จำง่าย เข้าใจเร็ว
ผู้เขียนวาสนา ประชาชนะชัย
105.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163444981
9786163444981
กว่า 42 หมวดคำรอบๆ ตัว ที่คุณควรเรียนรู้ หากต้องการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้อง เรียนง่าย อ่านสนุก กับภาพประกอบที่ช่วยในการจดจำ
ผู้เขียนทานากะ อิจิโร
155.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163446084
9786163446084
เตรียมสอบ PAT ภาษาญี่ปุ่นและสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5 N4 N3 เปรียบเทียบคันจิกับอักษร 5 ปฐพี ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง และเกาหลีใต้ เล่มแรกของไทย
ผู้เขียนพรหมเทพ ชัยกิตติวณิชย์ (ครูพี่โฮม ZA-SHI)
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163141033
9786163141033
หนังสือเล่มนี้อธิบายเกี่ยวกับการสอนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน (5 บท)
ผู้เขียนสมเกียรติ เชวงกิจวณิช, รศ.ดร. , สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, รศ.ดร.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163141019
9786163141019
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย สามารถเข้าใจโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นระบบ และสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ผู้เขียนสุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, รศ.ดร., พัชราพร แก้วกฤษฎางค์, ผศ.ดร., สมเกียรติ เชวงกิจวณิช, รศ.ดร.
200.00
123