สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789749969151
155.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749698174
135.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749325582
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744431394
9789744431394
เป็นสื่อกลางให้คุณเข้าใจในเรื่องของ “Competency” และมองเห็นภาพเดียวกันกับที่นักบริหารบุคคลเข้าใจ
ผู้เขียนธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749697894
215.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749305379
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749535370
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749266786
235.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749238073
125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749258156
100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749697238
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749697146
100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749200384
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749535202
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749172896
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747781656
225.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749115947
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749114599
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747781090
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749067383
135.00
12345