สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789744432698
9789744432698
ผู้ที่รัการพัฒนา ฝึกฝนตนเองเปรียบเสมือนต้นไม้ที่นับวันจะเจริญเติบโต ผู้ที่หยุดการพัฒนาตนเอง เหมือนกับท่อนไม้ที่รอนำไปทำฟืนหรือเผาถ่าน
ผู้เขียนสมชาติ กิจยรรยง, อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง, รศ.ดร.
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745490932
9789745490932
โปรดจงจำคำของพี่ไว้ให้ดีว่าการบริหารที่ถูกต้อง คือการไม่บริหารอะไรเลย
ผู้เขียนชาย กิตติคุณาภรณ์
90.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744432339
9789744432339
นำเสนอแนวทางเชิงปฏิบัติในการวางระบบ HR รวมถึงวิธีดำเนินการและแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุมทุกด้านใน "การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์" ให้สอดคล้องกับการวางกลยุทธศาสตร์ขององค์กร
ผู้เขียนวิโรจน์ ลักขณาอดิศร, ดร.
140.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749494189
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747783285
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744432209
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749969403
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749965078
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749965108
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742080235
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749307960
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744432063
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749412565
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749406427
245.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749326169
225.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749969151
155.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749698174
135.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749325582
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744431394
9789744431394
เป็นสื่อกลางให้คุณเข้าใจในเรื่องของ “Competency” และมองเห็นภาพเดียวกันกับที่นักบริหารบุคคลเข้าใจ
ผู้เขียนธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749697894
215.00
1234