สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789748442938
9789748442938
เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาวิชากฎหมาย รวมทั้งสามารถเป็นคู่มือประกอบการเรียนสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมายได้เป็นอย่างดี
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
70.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748442686
9789748442686
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748442846
100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748442754
9789748442754
หนังสือเล่มนี้ได้จัดพิมพ์โดยมีเนื้อหาที่ให้ใช้จดบันทึกมากกว่าหนังสือทั่วไป เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษากฎหมายที่จะใช้ในการเรียน
ผู้เขียนเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748442792
135.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748442778
50.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748442730
9789748442730
พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
ผู้เขียนเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
40.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748442563
9789748442563
- แก้ไขเพิ่มเติมถึง พระราชบัญญัติเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2551
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748442501
9789748442501
แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2551
ผู้เขียนเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
40.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748442495
140.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900413
270.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748442471
50.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748442440
100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748442419
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748442365
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789740644606
9789740644606
แก้ไขเพิ่มเติมถึง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
80.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748442358
9789748442358
ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, ปณิธาน จารุวิเศษศรี
100.00