สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306612
9786167306612
พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306575
9786167306575
พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
40.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306520
9786167306520
เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายเป็นอย่างดี
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
50.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306513
9786167306513
หนังสือเล่มนี้ได้จัดพิมพ์โดยมีเนื้อหาที่ให้ใช้จดบันทึกมากกว่าหนังสือทั่วไป เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษากฎหมายที่จะใช้ในการเรียน
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306452
9786167306452
พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167398228
9786167398228
อธิบายความผิดทุกฐานตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และ ภาค 3
ผู้เขียนหยุด แสงอุทัย, ศ.ดร.
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306407
9786167306407
ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างกระชับ เป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306391
9786167306391
พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
80.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306377
9786167306377
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
140.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306292
9786167306292
ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างกระชับ เป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169031932
9786169031932
ใช้เป็นคู่มือสำหรับสอบนายสิบตำรวจ และนายร้อยตำรวจ
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), วัฒนา บุญเหิน
260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306261
9786167306261
เนื้อหาประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง...
ผู้เขียนสมชาย งษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
135.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169031925
9786169031925
เหมาะสำหรับนักศึกษากฎหมายและผู้ใช้กฎหมายทุกระดับ
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), วิโรจน์ ลี้กุล, วัฒนา บุญเหิน
225.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306193
9786167306193
พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
40.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900901
9789749900901
นำเสนอหลักกฎหมาย ตลอดจนแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกา เพื่อเสนอวิธีการแก้ปัญหาความไม่ชัดเจนด้านกฎหมาย
ผู้เขียนสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, รศ.ดร.
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306162
70.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306131
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748442747
9789748442747
เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาวิชากฎหมาย รวมทั้งสามารถเป็นคู่มือประกอบการเรียนสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมายได้เป็นอย่างดี
ผู้เขียนเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
80.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306070
9786167306070
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
140.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169031918
9786169031918
เตรียมสอบแข่งขัน นายร้อยตำรวจ นายสิบตำรวจ
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), เทพธวัช รุจิราภา
260.00