สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786163211620
9786163211620
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
140.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163056573
9786163056573
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเเขวง เเละวิธีพิจารณาความอาญาในศาลเเขวง
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
135.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163056795
9786163056795
ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550053
9786167550053
เตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ นักเรียนเตรียมทหาร ปลัดอำเภอ-อบต. ข้าราชการ ก.พ. ฯลฯ
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), วิโรจน์ ลี้กุล, วัฒนา บุญเหิน
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163056641
9786163056641
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
70.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163056580
9786163056580
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
40.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163051486
9786163051486
ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไร ให้ได้คะเเนน
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789743654633
9789743654633
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเเขวง เเละวิธีพิจารณาความอาญาในศาลเเขวง
ผู้เขียนเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
140.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169042921
9786169042921
ให้เนื้อหาโดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
140.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306964
9786167306964
ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไร ให้ได้คะเเนน
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306933
9786167306933
ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไร ให้ได้คะเเนน
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306896
9786167306896
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเเขวงเเละวิธีพิจารณาความอาญาในศาลเเขวง
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306872
9786167306872
พระราชบัญญัติ ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลเเขวง มาใช้บังคับในศาลจังหวัด
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
50.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306803
9786167306803
พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลเเขวงเเละวิธีพิจารณาความอาญาในศาลเเขวง เเละ พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนเเละครอบครัวเเละวิธีพิจารณาคดีเยาวชนเเละครอบครัว
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306827
9786167306827
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเเขวงเเละวิธีพิจารณา ความอาญาในศาลเเขวง
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
140.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306780
9786167306780
พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลเเขวงเเละวิธีพิจารณา ความอาญาในศาลเเขวง
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
70.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306766
9786167306766
พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
50.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306759
9786167306759
พระราชบัญญัติ ค่าตอยเเทนผู้เสียหาย เเละค่าทดเเทน เเละค่าใช้จ่ายเเก่จำเลยในคดีอาญา
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
80.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306643
9786167306643
ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไร ให้ได้คะเเนน
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167398563
9786167398563
เนื้อหาครอบคลุมรายละเอียดต่างๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับการศึกษากฎหมาย อาญา อาทิ สาขากฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญา
ผู้เขียนหยุด แสงอุทัย, ศ.ดร.
290.00