สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786163616661
9786163616661
เป็นคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอย่างย่อๆ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายรายมาตราและตามฎีกาที่เคยวินิจฉัยไว้
ผู้เขียนสหรัฐ กิติ ศุภการ
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163619877
9786163619877
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง แก้ไขล่าสุดตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 115/2557
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163614315
9786163614315
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167676814
9786167676814
เนื้อหาละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ผู้เขียนบุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม
145.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163611383
9786163611383
รวบรวมตัวบทย่อมาตราสำคัญ เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญาที่ควรรู้ เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย
ผู้เขียนยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว
89.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163484901
9786163484901
เป็นคำอธิบายกฎหมายอาญาอย่างย่อๆ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายรายมาตราและตามฎีกาที่เคยวินิจฉัยไว้ โดยได้ผูกโยงความคิดให้เป็นระบบเพื่อง่ายในการทำความเข้าใจและง่ายแก่การจดจำ
ผู้เขียนสหรัฐ กิติ ศุภการ
260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550114
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163485656
9786163485656
ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163483393
9786163483393
เป็นคู่มือประกอบการเรียนกฎหมาย โดยระบุชื่อมาตราต่างๆ ไว้ในตัวบทกฎหมาย ทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจและจดจำกฎหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น
ผู้เขียนยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว
139.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163481139
9786163481139
เป็นคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอย่างย่อๆ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายรายมาตราและตามฎีกาที่เคยวินิจฉัยไว้
ผู้เขียนสหรัฐ กิติ ศุภการ
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163359551
9786163359551
ใช้ประกอบการเรียนกฎหมาย โดยระบุชื่อมาตราต่างๆ ไว้ในตัวบทกฎหมาย ทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจและจดจำกฎหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น
ผู้เขียนยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว
139.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163357489
9786163357489
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2551 และได้นำกฎหมายลำดับรองกับพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัดรวมไว้
ผู้เขียนเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
140.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163356215
9786163356215
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
ผู้เขียนเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
80.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163354952
9786163354952
ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไร ให้ได้คะเเนน
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163354969
9786163354969
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2551
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
60.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163353467
9786163353467
รวบรวมแนวฎีกาเฉพาะปี พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน มาเป็นอุทาหรณ์เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย แต่ยังคงฎีกาเก่าไว้เพียงบางส่วนที่เป็นหลักการสำคัญ
ผู้เขียนสหรัฐ กิติ ศุภการ
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163351043
9786163351043
แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 29) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550077
9786167550077
เตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ นักเรียนเตรียมทหาร ปลัดอำเภอ-อบต. ข้าราชการ ก.พ. ฯลฯ
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), วัฒนา บุญเหิน
385.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163216472
9786163216472
ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163214591
9786163214591
การนำคำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจในส่วนของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาปรับเป็นข้อสอบปรนัยเสมือนจริงประกอบคำตอบ พร้อมอธิบายเหตุผลอย่างละเอียด
ผู้เขียนวรวัชร เอี่ยมสุทธิธรรม, ร.ต.ท.
150.00