สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789745129801
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745129825
155.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745129702
355.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745129610
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745129498
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745129566
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745128170
298.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745092006
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745128408
115.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745128415
115.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745128958
9789745128958
เขียนเป็นปัญหาและการวิเคราะห์ จึงเหมาะสำหรับใช้เตรียมสอบวัดผลและสอบรับใบประกาศนียบัตรทางวิศวกรรม
ผู้เขียนมนตรี พิรุณเกษตร
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745129283
9789745129283
ตัวอย่างการคำนวณและรูปประกอบคำอธิบาย เพื่อเพิ่มความเข้าใจในวิชาไฮดรอลิกส์
ผู้เขียนประวัตร ลิมปะวัฒนะ
135.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745127975
75.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745128804
9789745128804
เหมาะสมกับบุคคลที่คิดจะเริ่มและกำลังเริ่มทำงานเกี่ยวกับการฉีดพลาสติก ตลอดจนเหมาะกับนักศึกษาใช้อ่านเพื่อประกอบกับการเรียนวิชาเทคโนโลยีพลาสติก...
ผู้เขียนวิโรจน์ เตชะวิญญธรรม
165.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745128842
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745127203
9789745127203
นิยาม แนวคิด และคุณสมบัติทางอุณหพลวัต พลังงาน งาน และความร้อน สารทำงาน...
ผู้เขียนมนตรี พิรุณเกษตร
225.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745127098
115.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745126244
115.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745125605
65.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745125643
65.00