สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801541
85.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801046
9786160801046
คู่มือการวัดขั้นพื้นฐาน สำหรับงานอุตสาหกรรม
ผู้เขียนอำพัน เมธนาวิน
155.00
รูปภาพสินค้า รหัส5225800000073
5225800000073
เล่มเดียวจบ! อัดแน่นเต็มเล่ม... ครบทุกโครงงาน
ผู้เขียนศิริสาร เขตปิยรัตน์, บก.
275.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802005
9786160802005
พื้นฐานการคำนวณวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และทฤษฎีการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ผู้เขียนชัด อินทะสี
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801558
9786160801558
ฉบับพิเศษ ชุดแหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เขียนกองบรรณาธิการหนังสือพิเศษด้านอิเล็กทรอนิกส์
85.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801985
9786160801985
เหมาะสำหรับผู้ศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เขียนศักรินทร์ โสนันทะ
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801527
9786160801527
เรียนรู้การออกแบบด้วยตนเองกับหนังสือเล่มนี้
ผู้เขียนกองบรรณาธิการหนังสือพิเศษด้านอิเล็กทรอนิกส์
85.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801534
9786160801534
สาระล้วนๆ ของสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย
ผู้เขียนกองบรรณาธิการหนังสือพิเศษด้านอิเล็กทรอนิกส์
85.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801107
9786160801107
ให้ความรู้พื้นฐานตลอดจนการประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับการสั่นสะเทือนเชิงกล...
ผู้เขียนหทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ดร.
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160800643
9786160800643
ตรงตามหลักสูตรของอาชีวศึกษา เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนสุรสิทธิ์ แก้วพระอินทร์
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801008
9786160801008
แนะนำให้รู้จัก PLC, การติดตั้งและออกแบบระบบ, ความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิตอล
ผู้เขียนบริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160800360
9786160800360
สุดยอดคัมภีร์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ สรุปสูตรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เขียนชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160800391
75.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742129309
9789742129309
ความรู้เบื้องต้นในการดูแลรักษาอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ด้วยตนเองอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัย
ผู้เขียนอรรถ ระบายเพชร
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742129637
9789742129637
ไอทีลอจิสติกส์ในมุมมองทางธุรกิจ
ผู้เขียนวิศิษฏ์ วัฒนานุกูล
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส5225800000066
5225800000066
พบโครงงานเครื่องเสียง ไมโครโปรเซสเวอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องควบคุม เครื่องมือป้องกันภัย
ผู้เขียนทรรปณ์ ศรียาภัย, กอง บก., กัมพล บุญมี, กอง บก., ชำนาญ น้ำดอกไม้, กอง บก.
275.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742128531
9789742128531
รวบรวมวงจรไอซีทีทีแอล ซีมอส และลิเนียร์ไอซี ที่ใช้งานได้จริงถึง 380 วงจร
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส5225800000042
5225800000042
เล่มเดียวจบ อัดแน่นเต็มเล่ม... ครบทุกโครงงาน
ผู้เขียนกองบรรณาธิการวารสารเซมิคอนดักเตอร์
275.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742127503
9789742127503
- พบการกำเนิดของไฟฟ้า - พื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์ - รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ - ดิจิตอลเบื้องต้น : Digital -ไอซี : Internet Circuit - การประกอบว
ผู้เขียนพิษณุ วิทยศิลป์
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742127329
148.00