สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160817696
9786160817696
กล่าวถึงการออกแบบระบบป้องกันสำหรับวงจรไฟฟ้าแรงสูงในแต่ละส่วน
ผู้เขียนสุชาติ ปรีชาธร
330.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160815166
9786160815166
มีครบทั้งระบบไฟฟ้ากำลังและระบบไฟฟ้าสื่อสาร อีกทั้งยังมีตัวอย่างอาคารให้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางของการออกแบบ
ผู้เขียนศุลี บรรจงจิตร, รศ.
420.00
รูปภาพสินค้า รหัส5225800000141
5225800000141
พบโครงงานเครื่องเสียง ไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องควบคุม เครื่องป้องกันภัย เครื่องมือวัดทดสอบ และเครื่องใช้ทั่วไป เนื้อหาครบถ้วนพร้อมหลักการทำงาน วงจร สายทองแดงพร้อมสร้างได้ทันที
ผู้เขียนศิริสาร เขตปิยรัตน์, บก.
275.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160803859
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160810376
9786160810376
ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. เเละ ปวส.
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160804191
9786160804191
ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดับ ปวช.2102-2205 งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
ผู้เขียนอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160809615
9786160809615
พื้นฐานความรู้สำหรับวิศวกรระบบป้องกัน
ผู้เขียนสุชาติ ปรีชาธร
330.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160805631
9786160805631
หลักการทางสถิติ ประกอบด้วยทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงรูปแบบต่างๆ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน...
ผู้เขียนนิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์, ผศ.ดร.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160805624
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160805136
9786160805136
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ จัดเป็นส่วนประกอบ ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม ระบบควบคุม กระบวนการ ทางอุตสาหกรรม หรือเเม้เเต่ในชีวิตประจำวันของเรา
ผู้เขียนวิศรุต ศรีรัตนะ, รศ.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160804153
9786160804153
ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160804900
9786160804900
ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับปวส. และปริญญาตรี 3104-2008 การส่งและจ่ายไฟฟ้า
ผู้เขียนชัด อินทะสี, ดร.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802036
9786160802036
ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญของเรื่องเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
ผู้เขียนศิริชัย ต่อสกุล, ดร., อนุชา วัฒนาภา
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส5225800000080
5225800000080
พบโครงงานเครื่องเสียง ไมโครโปรเซสเวอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องควบคุม เครื่องมือป้องกันภัย
ผู้เขียนศิริสาร เขตปิยรัตน์, กอง บก.
275.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160803316
9786160803316
มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802975
9786160802975
เป็นเนื้อหาที่ครอบคลุมเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า หรือหลักไฟฟ้าเบื้องต้น
ผู้เขียนประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160803040
9786160803040
ไขปริศนาความลับของวงจรจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งอย่างหมดเปลือก พร้อมตัวอย่างวงจรพื้นฐาน ตารางการคำณวณ และวิธีการสร้างอย่างง่าย
ผู้เขียนเทอด เจริญกูล
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802708
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802494
9786160802494
สนุกกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ประดิษฐ์หุ่นยนต์ตามโจทย์
ผู้เขียนโกวิท โซวสุวรรณ
65.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801428
9786160801428
ครอบคลุมทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ศึกษามีแนวคิดและความเข้าใจถึงพฤติกรรมของวงจรได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
ผู้เขียนชัด อินทะสี
230.00