สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789745345775
9789745345775
ชี้แนะแนวทางสร้างคนด้วยวิธีการสนับสนุนหรือชักชวนคนสู่ถนน MLM สร้างเครือข่ายให้กว้างและลึก
ผู้เขียนสมชาติ กิจยรรยง
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745346857
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745344846
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745344839
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745344075
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745342972
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745342651
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745340626
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745341371
9789745341371
มีเนื้อหาครอบคลุมการกำหนดโครงการ การวางแผนโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ วิธีการวิเคราะห์โครงการทางด้านการตลาด เทคนิค การเงิน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
ผู้เขียนประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ, รศ.ดร.
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745341050
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745129269
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745124721
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745126039
345.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745092242
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745100466
98.00
1234