สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789742126339
9789742126339
เรียนรู้ง่าย ทำได้จริง แบบ Step by Step เจาะลึก ครบถ้วนทุกเนื้อหา เพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ผู้เขียนภัททิรา เหลืองวิลาศ
179.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742126360
9789742126360
เรียนรู้ง่าย ทำได้จริง แบบ Step by Step เจาะลึก ครบถ้วนทุกเนื้อหา เพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ผู้เขียนภัททิรา เหลืองวิลาศ
169.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742125776
9789742125776
อธิบายเจาะลึกการใช้ Excel ในรูปแบบ Workshop มากถึง 42 ตัวอย่าง พร้อมการประยุกต์ใช้งานจริงบน Excel อย่างละเอียดเป็นขั้นตอน...
ผู้เขียนวิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
165.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742125707
9789742125707
ครอบคลุม PowerPoint ทุกเวอร์ชัน -การใช้โปรแกรมอื่นร่วมกับ PowerPoint -วิธีช่วยกันสร้างสไลด์แบบเป็นทีม -การสร้างกราฟระดับพลิกแพลง -การฉายคลิปวีดีโอ
ผู้เขียนธัชชัย จำลอง
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742124199
9789742124199
พื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows XP เช่น การปรับแต่ง Windows XP, การ Log On และการจัดการกับ User Account
ผู้เขียนฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการคอมพิวเตอร์ บริษัท ซีเอ็ดยู เคชั่น จำกัด (มหาชน)
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742124182
9789742124182
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ผู้เขียนฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการคอมพิวเตอร์ ซีเอ็ด, ฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการคอมพิวเตอร์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742124021
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742124892
9789742124892
อธิบายการสร้างกราฟและการประยุกต์ใช้งานบน Excel อย่างละเอียดเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ระดับง่ายจนถึงขั้นซับซ้อน
ผู้เขียนวิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742124120
9789742124120
การใช้และสร้าง PivotTable และ PivotChart การใช้ปุ่มทูลบาร์ ตลอดจนถึงการเชื่อมโยงข้อมูลภายนอก รวมไปถึงการเขียน VBA
ผู้เขียนวิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742123482
9789742123482
ใช้ง่าย ด้วย Form, Report หรือ Data Access Pages
ผู้เขียนธัชชัย จำลอง
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742122195
9789742122195
เนื้อหาเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ผู้เขียนฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742122126
9789742122126
รวบรวมคำถามของผู้เข้าอบรม และประสบการณ์สอนและการใช้งานจริงร่วม 20 ปี เหมาะกับผู้ใช้ Excel ทุกระดับ...
ผู้เขียนวิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
145.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742120009
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745349407
115.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745347342
125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745347120
98.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745346321
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745346130
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745344679
595.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745345386
175.00
1234