รูปภาพสินค้า รหัส9789866406898
9789866406898
Bring Your English to the Next Level. English for Listening, Speaking, Reading & Writing. หนังสือเรียนและสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ครบวงจร และมีประสิทธิภาพที่สุดในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน
ผู้เขียนAndrey Dubinsky, David Edward Keane

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 350.00 บาท
ราคาสุทธิ 350.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789866406898
จำนวน: 208 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 210 x 280 x 11 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: LiveABC Interactive Corporation 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2558
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 8 เดือน 6 ปี 2015
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"New Connection" ไม่ได้เป็นเพียงแค่หนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่คุณเคยเห็นตามร้านหนังสือทั่วไป แต่ "New Connection" เป็นชุดหนังสือที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นระบบในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ครบทั้ง 4 ทักษะ "ฟัง พูด อ่าน เขียน" ที่มาพร้อมกับ "สื่อ Interactive Multimedia" ที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยที่สุด โดยมีจุดเด่นที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. เป็นชุดหนังสือเรียน 5 เล่ม ที่ถูกออกแบบให้มีวงคำศัพท์ และโครงสร้างประโยคที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันบ่อยๆ ภายใต้มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ตั้งแต่ระดับ A1 จนถึง C1
- New Connection (Intro) นั้นสอดคล้องกับมาตรฐาน CEFR ในระดับ A1-A2
- New Connection (Book 1) นั้นสอดคล้องกับมาตรฐาน CEFR ในระดับ A2
- New Connection (Book 2) นั้นสอดคล้องกับมาตรฐาน CEFR ในระดับ A2-B1
- New Connection (Book 3) นั้นสอดคล้องกับมาตรฐาน CEFR ในระดับ B1-B2
- New Connection (Book 4) นั้นสอดคล้องกับมาตรฐาน CEFR ในระดับ B2-C1

2. มี Interactive CD-ROM ที่ประกอบไปด้วย
- Video Clip เพื่อฝึกการสนทนา
- ระบบ Voice Recording และ Speech Recognition เพื่อฝึกทักษะการพูด (Speaking Skill) และการออกเสียง (Phonics and Pronunciation) ให้มีความคล่องแคล่ว (Fluency) และมีการเน้นพยางค์ (Stress) ที่ถูกต้อง
- e-Exercise เพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความ (Reading Comprehension) การใช้คำศัพท์ (Vocabulary) และไวยากรณ์ (Grammar) ในโครงสร้างประโยคเพื่อการสื่อสาร (ไม่ใช่การท่องจำคำศัพท์ หรือกฎไวยากรณ์ โดยที่ไม่ได้นำไปประยุกต์ใช้)

3. เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร (CLT : Communicative Language Teaching) และเหมาะมากๆ สำหรับนิสิต นักศึกษา คนทำงาน และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

4. เนื้อหาในหนังสือจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน เช่น ชีวิตในมหาวิทยาลัย การพบปะผู้คน การจับจ่ายใช้สอย การเดินทาง ชีวิตในเมือง การประกอบอาชีพ เทคโนโลยีรอบตัว กิจกรรมยามว่าง งานอดิเรก ฯลฯ จึงทำให้ผู้เรียน หรือผู้ที่ใช้หนังสือเล่มนี้มีโอกาสที่จะนำเอาวงคำศัพท์ และโครงสร้างประโยคที่เรียนไปประยุกต์ใช้งานได้จริงๆ

"New Connection (Book 2)" เล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มที่ 3 ในชุดหนังสือเรียน และระบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ New Connection ที่มีทั้งหมด 5 เล่ม โดยมีวงคำศัพท์ ระดับไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยคในระดับ A1-A2 ตามมาตรฐาน CEFR ซึ่งหลังจากที่ผู้เรียน หรือผู้ใช้งานฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษจากเล่มนี้ได้ครบถ้วนทุกบท ก็จะมั่นใจในระดับหนึ่งว่าระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของตนเอง จะอยู่ในระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการทดสอบ ในแบบทดสอบมาตรฐานเพื่อวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Standardized English Proficiency Test) ต่อไป

"ถ้าไม่ต้องการเพียงแค่เรียนภาษาอังกฤษ แต่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้พูดได้ ใช้งานเป็น ต้อง New Connection หนังสือ และระบบ Interactive Multimedia ในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ที่สมบูรณ์แบบ และทันสมัยที่สุด"

Welcome to New Connection - Bring Your English to the Next Level. This is the third book in a series created to propel learners as they take the next step toward fluency. Outstanding English skills will open doors for anyone in today's world. No matter how out of reach a student's learning goals seem to be, the New Connection series will provide the boost he or she needs.
:: สารบัญ
- Content Chart
- Learning Overview
- Introduction

Unit 1 Roommates
Unit 2 Getting There
Unit 3 Checking Out
Unit 4 Get in Shape
Review Test

Unit 5 Money Management
Unit 6 Close Ties
Unit 7 Time to Celebrate
Unit 8 Animals in Danger
Review Test

Unit 9 A Fine Art
Unit 10 Tune In
Unit 11 Music to Our Ears
Unit 12 Study Abroad
Review Test

Unit 13 Life in the Big City
Unit 14 Technology and You
Unit 15 Right and Wrong
Unit 16 Your Career Starts Now
Review Test
:: ข้อมูลพิเศษ
1. เป็นหนังสือเรียนที่มาพร้อมกับ Interactive CD-ROM เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
2. ได้รับการออกแบบภายใต้มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ของสหภาพยุโรป
3. เหมาะสำหรับการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสาร (Communicative Language Teaching)