รูปภาพสินค้า รหัส9789749997987
9789749997987
ประสบการณ์ภาวนาปลด "ขันธ์ห้า" กับ "ติช นัท ฮันห์"
ผู้เขียนสุทธิชัย หยุ่น และสังฆะเครือเนชั่น

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 235.00 บาท
ราคาสุทธิ 235.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749997987
จำนวน: 198 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 23 x 185 x 10 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2550
:: คำนำ
การได้ตั้งคำถามเพื่อแสวงหาคำตอบอันลุ่มลึก หากแต่เรียบง่ายของทั้งสองปราชญ์แห่งความเป็นพุทธนั้น คือโอกาสทองอันหาได้ยากยิ่งสำหรับผู้หาคำตอบจากชีวิตทั้งของตนและผู้ร่วมแบ่งปันความสงสัยในความเป็นไปในจิตของมนุษย์
หากเนื้อหาตอนใดของหนังสือเล่มนี้จะช่วยเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความสุข "ที่นี่, ปัจจุบันนี้"อันเกิดจากแนวการแนะนำของหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ ในหัวใจของท่านผู้อ่านไซร้, ก็ต้องถือว่าเป็นความสุขเล็ก ๆ สำหรับผมและผู้ร่วมรวบรวมเนื้อหาให้ได้เห็นในบางมุมของหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ เพราะการแสวงหาความสุขสงบของคนย่อมไม่ได้หยุดลงเพียงการอ่านและรับรู้ หากแต่นำมันมาใช้ปฏิบัติในทุกลมหายใจของตนเอง โดยไม่หวังพึ่งสิ่งมหัศจรรย์จากที่ใด และถ้าหากเชื่อในคำสอนของหลวงปู่จริง ๆ แล้ว, ก็จะไม่หวังพึ่งท่านด้วยซ้ำไป เพราะสุดยอดของความสงบทางใจ คือการเป็นอิสระทางความคิดในทุกลมหายใจ
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ในกองขันธ์ 5 หรือที่เรามองว่าคือ "หินทั้งห้าก้อน" นี้ "หินก้อนที่ห้า" คือตัวที่สามารถทำให้เราสร้างทุกข์หรือสุขได้มากที่สุด นั่นคือ ตัววิญญาณการออกไปรับรู้ หรือประตูอายตนะทั้งหกที่เปิดอยู่ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นั่นเอง หลวงปู่นัท ฮันห์จึงมีกุศโลบายมากมายในการจัดกิจกรรมภาวนา เพื่อให้เรารู้จักเวลาเปิด รู้จักเวลาปิดประตูเหล่านี้ แล้วให้เรากลับมาอยู่กับ "สังฆะ" ภายในตัวเราเพื่อฟื้นฟูพลังสร้างเกาะภายในให้เข้มแข็ง ดังปัจฉิมวาจาครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ตรัสว่า "ไม่มีสิ่งใดที่เรายึดเป็นสรณะได้ ให้เรากลับมาพึ่งตนเองเกิด"
:: สารบัญ
บทที่ 1 หลงทาง Becoming Unlost
บทที่ 2 ศิษย์ตามหาครู Students in Search of a Teacher
บทที่ 3 ทุกสิ่งที่เรากระทำมีผลต่อโลก Any Actions Cand Shake the World
บทที่ 4 การถามตัวเองคือหนทางนำไปสู่ปัญญา Question yourself and Find Wisdom
บทที่ 5 ชีวิตคือความสืบเนื่อง Life is a Continuation
บทที่ 6 ระฆังแรกแห่งศานติ The First Bell is for Peace
บทที่ 7 บนผืนโลกที่ก้าวเดิน Walking on the Earth
บทที่ 8 รอยยิ้มของพระพุทธองค์ The Buddha's Smile
บทที่ 9 พักเถอะเพื่อน Relax, my Friends
บทที่ 10 ฟังอย่างลึกซึ้ง คือ ความสมานฉันท์ Deep Listening Brings Harmony
...ฯลฯ...
:: ข้อมูลพิเศษ
พิเศษ : ธรรมะบรรณาการวิซีดี "ชีพจรโลกกับสุทธิชัยหยุ่น" ตอน "ติช นัท ฮันห์ "