รูปภาพสินค้า รหัส9789749988664
9789749988664
เตรียมตัวให้พร้อมสู่ความเป็นคุณแม่ ผู้เข้าใจการตั้งครรภ์อย่างรอบด้าน
ผู้เขียนKaren Salt (คาเรน เอ็น. ซอลต์)
ผู้แปลวิริยา สังขนิยม

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 320.00 บาท
ราคาสุทธิ 320.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749988664
จำนวน: 273 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 209 x 15 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: มูลนิธิเด็ก, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2551
:: คำนำ
คุณแม่ตั้งครรภ์ทุกวันนี้มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการคลอด และการเลี้ยงดูทารกให้เลือกมากมาย ทั้งชั้นเรียนเตรียมคลอด หนังสือเว็บเพจ ตลอดจนนักวิชาการด้านสุขภาพ แต่แหล่งข้อมูลแบบองค์รวมจริง ๆ กลับหาได้ยากยิ่ง คำว่า "องค์รวม"เป็นที่นิยมใช้กันตามความตื่นตัว เรื่องการใช้ชีวิตอิงแบบธรรมชาติของคนในสังคม แนวทางแบบองค์รวม หมายถึง การรวมองค์ประกอบทุกส่วนเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ส่วน "องค์รวม"ในเชิงสุขภาพยิ่งมีความหมายกว้างกว่านั้น โดยหมายถึงความเชื่อมโยงกันของจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ ตลอดจนความต้องการที่จะตอบสนองและเสริมแต่ละส่วนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้บุคลผู้นั้นบรรลุความอยู่ดีมีสุข
:: เนื้อหาโดยสังเขป
คู่มือคุณแม่คนใหม่ใส่ใจลูกรัก จะให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การคลอด และชีวิตคุณแม่หลังคลอดอย่างเป็นขั้นตอนและรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ ซึ่งว่าที่คุณแม่สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับลูกน้อยและครอบครัวที่อบอุ่นเปี่ยมสุขในอนาคตอันใกล้ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะแบ่งเป็น 3 ภาค โดยไล่เรียงไปตั้งแต่ภาคแรก เรื่องเตรียมรับการตั้งครรภ์ เรื่องคลอดในภาคที่สอง จนถึงภาคสุดท้ายเมื่อเริ่มเป็นคุณแม่คนใหม่
:: สารบัญ
ตอนที่ 1 เตรียมพร้อมรับการตั้งครรภ์
ตอนที่ 2 เตรียมใจรับการคลอด
ตอนที่ 3 เปิดใจรับการเป็นแม่
:: คำนิยม
"ผมได้เปิดอ่านอย่างคร่าว ๆ ในหนังสือแปลเล่มนี้ พบว่ามีรายละเอียดมากมาย ตั้งแต่เริ่งแรกของการตั้งครรภ์ การคลอดและตลอดถึงการเป็นแม่ ต่างก็ด้วยชีวิตและจิตใจ"

นายแพทย์พนิตย์ จิวะนันทประวัติ
หัวหน้าสูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลพระรามเก้า