รูปภาพสินค้า รหัส9789749988480
9789749988480
จุดเริ่มต้นการเลี้ยงดู เพื่อรักษาหัวใจดวงน้อย
ผู้เขียนเออร์ซูลา เอ็ม แอนเดอร์สัน, พ.ญ.
ผู้แปลวิมล กมลตระกูล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 265.00 บาท
ราคาสุทธิ 265.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749988480
จำนวน: 304 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 16 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: มูลนิธิเด็ก, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 3 / 2551
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ฟังเสียงเด็กบ้าง ได้ผสมผสานหลักกุมารเวช ชีววิทยา สรีรศาสตร์และหลักธรรมสำคัญ เพื่อให้เข้าใจถึงที่มาของปัญหาเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจและความทรงจำอย่างลึกซึ้ง เหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ทำงานด้านเด็กจะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการอบรมบ่มเพาะ ดูแลรักษาเสมือนให้วัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกันแก่เด็ก อีกทั้งยังสามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมครรภ์สำหรับครอบครัวที่กำลังจะมีสมาชิกใหม่อีกด้วย
:: สารบัญ
บทที่ ๑ จิตวิญญาณ จิตสำนึก และเด็กๆ
บทที่ ๒ พลังแห่งความทรงจำและการเดินทางของจิตสำนึก
บทที่ ๓ สิ่งแวดล้อมที่โศกเศร้าสำหรับเด็กๆ
บทที่ ๔ ความเครียดกับเด็กๆ
บทที่ ๕ ความเครียดในจิตวิญญาณของเด็กๆ
บทที่ ๖ ความหวังในชีวิตคือการเดินทาง
บทที่ ๗ ชีวิตตามถ้อยคำของเด็กๆ จากการทรยศสู่ความหวัง
บทที่ ๘ ชีวิตตามถ้อยคำของเด็กๆ ความหวังและความผิดหวังของพวกเขา
บทที่ ๙ ความตายที่กำลังจะมาถึง คือประสบการณ์ของเด็กเอง
บทที่ ๑๐ ไม่มีใครเป็นหินผา
...ฯลฯ...
:: คำนิยม
ความทุกข์ทั้งหลายของเด็กๆ ที่ผู้เขียนได้รวบรวมมาไว้ ณ ที่นี้ เปรียบเสมือนข้อควรสำเหนียกของพวกเราทุกคน ข้าพเจ้าเชื่อว่าความรักและความเมตตากรุณานั้นเป็นคุณสมบัติตามธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้ว เราเพียงแต่ต้องเผื่อแผ่มันให้แก่เพื่อนมนุษย์ทุกคนโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

ทะไลลามะที่ 14