รูปภาพสินค้า รหัส9789749900956
9789749900956
พัฒนาจากเอกสารคำสอนในหลายวิชา ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก
ผู้เขียนกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 300.00 บาท
ราคาสุทธิ 300.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749900956
จำนวน: 224 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 261 x 11 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 4 / 2553
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์ร่วมสมัย พัฒนาจากเอกสารคำสอนในหลายวิชา ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่ผู้เขียนเป็นผู้บรรยายหลัก การเรียบเรียงพยายามครอบคลุมเนื้อหาทฤษฎีสังคมสงเคราะห์ที่มีใช้กันอยู่ และให้รายละเอียดจะช่วยสร้างความกระจ่างชัด เริ่มตั้งแต่ วิวัฒนาการความรู้ท่างสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ความหมายของทฤษฎีและคำที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงของทฤษฎี สังคมสงเคราะห์ร่วมสมัย และอภิปรายทฤษฎีแต่ละกลุ่ม อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย
:: สารบัญ
บทที่ 1 วิวัฒนาการความรู้ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
บทที่ 2 ความหมายของทฤษฎีและคำที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของทฤษฎีสังคมสงเคราะห์ร่วมสมัย
บทที่ 4 ระบบทฤษฎีและทฤษฎีนิเวศวิทยา
บทที่ 5 ทฤษฎีความขัดแย้ง
บทที่ 6 ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจ
บทที่ 7 ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์
บทที่ 8 ปรากฏการณ์วิทยา การกำหนดสร้างทางสังคม และศาสตร์แห่งการตีความ
บทที่ 9 บทสรุป