รูปภาพสินค้า รหัส9789749900833
9789749900833
เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านการตลาด แต่มีความสนใจที่จะศึกษาและนำไปใช้ในทางปฎิบัติ หรือเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
ผู้เขียนอัจจิมา เศรษฐบุตร, สายสวรรค์ วัฒนพานิช, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 230.00 บาท
ราคาสุทธิ 230.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749900833
จำนวน: 212 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 2 / 2552
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 13 เดือน 10 ปี 2009
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวบรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "การบริหารการตลาด" ตั้งแต่ แนวความคิด หลักปรัชญา การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การแบ่งส่วนการตลาดและกำหนดตลาดเป้าหมาย การยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ รวมถึงการวิจัยตลาดและระบบข้อมูลการตลาด โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาการตลาด ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในทางปฎิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้านการตลาดแก่ผู้ที่มีความสนใจ
:: สารบัญ
บทที่ 1 แนวคิดทางการตลาด
บทที่ 2 ระบบการตลาด
บทที่ 3 กลยุทธ์การตลาด
บทที่ 4 ตลาดผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้ซื้อ
บทที่ 5 การวัดและการพยากรณ์ความต้องการตลาด
บทที่ 6 การแบ่งส่วนตลาดและตลาดเป้าหมาย
บทที่ 7 การวางแผนการตลาดและการจัดทำงบประมาณ
บทที่ 8 นโยบายส่วนผสมผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
บทที่ 9 นโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
บทที่ 10 แนวคิดและกลยุทธ์วัฏจักรผลิตภัณฑ์
ฯลฯ