รูปภาพสินค้า รหัส9789749900819
9789749900819
-
ผู้เขียนTragarn Kalchayanant

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 350.00 บาท
ราคาสุทธิ 350.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749900819
จำนวน: 332 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 261 x 14 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2552
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อนให้นักศึกษาเข้าใจหลักการและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเขียนความเรียงขนาดสั้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการเขียนความเรียงประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนวิจารณ์วรรณกรรม ครอบคลุมหลักการเขียน การใช้ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การเขียนความเรียง การเขียนวิจารณ์งานวรรณกรรม รวมถึงการใช้ภาษาและไวยากรณ์ที่เกี่ยวกับเนื่องกับเนื้อหาในแต่ละบท พร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการเขียนและการใช้ภาษาในแต่ละบทในภาคผนวก เพื่อเป็นการฝึกฝนเพิ่มเติม นอกจากนี้เนื้อหาในเล่มยังใช้ประกอบการสอนวิชา การฝึกใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ 2 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:: สารบัญ
Unit 1 : What is an Essay?
Unit 2 : The Thesis Statement
Unit 3 : The Body
Unit 4 : The Introduction and The Conclusion
Unit 5 : Using Sources to Support Ideas in an Essay
Unit 6 : Comparison and Contrast
Unit 7 : Cause and Effect
Unit 8 : Argumentation

Appendix A: Essay Practice
Appendix B: Language Practice