รูปภาพสินค้า รหัส9789749900765
9789749900765
เหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้ที่ต้องการฝึกทักษะการสื่อสารด้านการเขียนหลากหลายรูปแบบ เช่น การเขียนจดหมายโต้ตอบในวาระต่างๆ การบันทึกข้อความย่อ...
ผู้เขียนNinnat Olanvoravuth, Ph.D. (นินนาท โอฬารวรวุฒิ, รศ.ดร.)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 240.00 บาท
ราคาสุทธิ 240.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749900765
จำนวน: 214 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 261 x 11 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2523
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 11 เดือน 8 ปี 2009
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ตำราสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ เพื่อการศึกษาในสาขาวิชาทางธุรกิจระดับอุดมศึกษา เหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้ที่ต้องการฝึกทักษะการสื่อสารด้านการเขียนหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเขียนจดหมายโต้ตอบในวาระต่างๆ การบันทึกข้อความย่อ การเขียนรายงานเพื่อนำเสนอ การเขียนประวัติส่วนตัว การเขียนจดหมายสมัครงานและจดหมายลาออก การเขียนใบสมัครเรียนต่อ การกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน ทั้งนี้รวมไปถึงแบบการสอบสัมภาษณ์ วิธีการดำเนินการประชุม และเขียนรายงานการประชุม ซึ่งการเขียนทุกรูปแบบข้างต้น มีการอธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย มีตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน และเพียงพอที่ผู้อ่านจะทำความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
Section I : Structure
Section II : Content
Section III : Tone
Section IV : Types of Correspondence
Section V : Application Letters and Interviews
Section VI : Meetings and Minutes
Section VII : Reports and Presentations
Section VIII : Negotiation
Section IX : Assignments and Exercises