รูปภาพสินค้า รหัส9789749900680
9789749900680
เนื้อหาประกอบด้วยบทความภาษาอังกฤษเพื่อฝึกการอ่าน คำอธิบายการใช้ไวยากรณ์เพื่อประยุกต์ในการเขียนและมีแผ่นซีดีเพื่อใช้ในการฝึกการฟัง...
ผู้เขียนPatchara Wonghiransombat (พัชรา วงศ์หิรัญสมบัติ), Vanlee Siriganjanavong (วัลลีย์ ศิริกาญจนาวงศ์), Supatra Wachiracharoenwong (สุพัตรา วชิระเจริญวงศ์), Nitaya Yuangsri (นิตยา ยวงศรี), Nopporn Sarobol (นพพร สโรบล), Preeyachat Uttamayodhin (ปรียาฉัตร อุตตมะโยธิน), Ketvalee Porkaew (เก็จวลี ปอแก้ว), Ph.D., Chanika Gampper (ชนิกา แกมพ์เพอร์), Ph.D., Wanna Charoenchang (วรรณา เจริญช่าง)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 200.00 บาท
ราคาสุทธิ 200.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749900680
จำนวน: 172 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 259 x 9 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2552
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเนื้อหาในเล่มประกอบด้วย บทความภาษาอังกฤษเพื่อฝึกการอ่าน คำอธิบายการใช้ไวยากรณ์เพื่อประยุกต์ในการเขียน และมีแผ่นซีดีเพื่อใช้ในการฟังและการพูด เหมาะสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการฟื้นฟูทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อต่างๆ สำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน:: สารบัญ
Unit 1 Little Entrepreneur
Unit 2 Mehndi, a Temporary Tattoo
Unit 3 The Theft of the Mona Lisa
Unit 4 british Newspapers
Unit 5 Environmental Migrants and Refugees
Unit 6 Plastic Surgery
Unit 7 Legal Cases against Doctors
Unit 8 French Politics