รูปภาพสินค้า รหัส9789749900567
9789749900567
-
ผู้เขียนThirawat Tanthanis

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 220.00 บาท
ราคาสุทธิ 220.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749900567
จำนวน: 150 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 3 / 2552
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของผู้อ่านให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อประโยน์สำหรับการอ่านภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น เนื้อหาประกอบด้วย กลวิธีการอ่านที่จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในการอ่านอย่างถูกต้อง เช่น การเดาความหมายของคำศัพท์ การจับใจความสำคัญ การวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อเรื่องการตีความ การอ้างอิงความ และความหมายโดยนัย การสรุปความ และการเขียนโครงเรื่องของบทอ่าน ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมแบบทดสอบหลากหลาย เข้าใจง่าย
:: สารบัญ
Unit 1 Using Context Clues
Unit 2 Extracting Main Ideas
Unit 3 Finding Specific Information
Unit 4 Patterns of Text Organization
Unit 5 Recognizing References
Unit 6 Making Inference
Unit 7 Summarizing
Unit 8 Paragraph Outlining
Unit 9 Vocabulary Building
Unit 10 Practice Test for Reading