รูปภาพสินค้า รหัส9789749900550
9789749900550
-
ผู้เขียนศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 280.00 บาท
ราคาสุทธิ 280.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749900550
จำนวน: 136 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 165 x 240 x 80 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 2 / 2552
:: คำนำ
ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีผลกระทบต่อเนื่องอย่างรุนแรงด้วยระบบการสื่อสารที่ทันสมัย ธุรกิจจำเป็นต้องประเมินตนเองและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อนำไปสู่กลยุทธ์การดำเนินงาน ที่สามารถพลิกโฉมธุรกิจของตนเองให้สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความของคณาจารย์สาขาบริหารอุตสาหกรรมและปฎิบัติการคณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่สร้างสรรค์มุมมองทางวิชาการที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างในปัจจุบันโดยสร้างความเข้าใจให้ผู้อ่านในหลายมิติ ทั้งการนำเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจในแง่มุมต่างๆ
:: สารบัญ
- การประเมินความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ
- นวัตกรรมทางธุรกิจสำหรับ SMEs
- 11 กลยุทธ์แห่ง Operation Management เพื่อพลิกโฉมการแข่งขันสอบทวนการดำเนินงานของผู้บริหาร
- การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมของคงคลังโดย A B C หรือ D
- สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่ทุกคนทำได้เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน
- คุณลักษณะของผู้นำในยุคการบริหารการเปลี่ยนแปลง
- ทางรอดของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
- จากสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไข่มุกสู่เซี่ยนเหมิน : ทางเลือกใหม่ของการส่งผลไม้ไทยไปจีน
- กรณีศึกษาขนส่งและกระจายยางพาราไทยไปจีน
- ปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจครอบครัว