รูปภาพสินค้า รหัส9789749900437
9789749900437
A Language Handbook for History Taking, Physical Examination and Case Presentation
ผู้เขียนKittiphon Nagaviroj, Dr., Phongnuchanat Bumrarbpatipak

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 220.00 บาท
ราคาสุทธิ 220.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749900437
จำนวน: 148 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 7 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2551
:: คำนำ
หนังสือเล่มนี้เน้นเนื้อหาด้านการซักประวัติผู้ป่วย และการตรวจร่างกายระบบต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ ผู้เขียนได้นำเสนอในรูปแบบของภาษาพูดที่แพทย์ใช้ในสถานการณ์จริงในแต่ละส่วนของหนังสือจะมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยควบคู่กัน เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้สึกษาด้วยตนเอง
:: เนื้อหาโดยสังเขป
นักศึกษาแทย์จะได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาที่ถามและบทพูดที่ใช้ในการปฏิบัติงานกับผู้ป่วยในสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาของการนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปี เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ อีกทั้งในส่วนภาคผนวก ผู้เขียนได้สรุปเพื่อที่แพทย์สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
:: สารบัญ
PART I : HISTORY TAKING
PART II : PHYSICAL EXAMINATION
PART III : CASE PRESENTATION
PART IV : APPENDICES