รูปภาพสินค้า รหัส9789749900307
9789749900307
-
ผู้เขียนChuencheewee Chalermpatarakul, Assoc. Prof.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 220.00 บาท
ราคาสุทธิ 220.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749900307
จำนวน: 162 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 259 x 9 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 5 ปี 2008
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์เพื่อสอนการเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้าโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเน้นกระบวนการ ผู้เรียนจะได้รับการ ผู้เรียนจะได้การฝึกขั้นตอนในการเขียนทีละขั้นตอนอย่างมี ระบบเพื่อให้สามารถเขียนย่อหน้าที่มีการเรียบเรียงที่ดีและมีประสิทธิภาพได้ เนื้อหาแบ่งเป็น 6 ซึ่งครอบคลุมการเขียนประเภทการเล่มเรื่อง (Narration) การบรรยายความ (Description) และการอธิบายความ (Exposition) การนำเสนอบทเรียนเน้นกระบวนการในการเขียน ได้แก่ การรวบรวมความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนการนำความคิดมาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบและจัดลำดับให้สมเหตุสมผล การฝึกใช้คำหรือวลีที่ใช้เชื่อมโยงความคิดให้มีความต่อเนื่องกัน
:: สารบัญ
CHAPTER 1 Memories
CHAPTER 2 People Around Us
CHAPTER 3 A Special Place
CHAPTER 4 Celebrations
CHAPTER 5 Leisure Time
CHAPTER 6 Education & Student Life