รูปภาพสินค้า รหัส9789749900253
9789749900253
-
ผู้เขียนไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 350.00 บาท
ราคาสุทธิ 350.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749900253
จำนวน: 469 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 213 x 22 มม.
น้ำหนัก: 560 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 3 เดือน 5 ปี 2008
:: คำนำ
ถ้าปราศจากซึ่งทัศนะที่วิพากษ์ว่าด้วยสิ่งที่เรียกว่าความรู้ รวมตลอดถึงทฤษฎีและวิธีการหาความรู้แล้ว เราก็ไม่สามารถเห็นถึงโฉมหน้าที่สลับซับซ้อน และแยบยลของสิ่งที่เรียกว่า "อำนาจได้เลย เมื่ออำนาจกับความรู้เป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก การวิพากษ์ความรุ้ก็คือการวิพากษ์อำนาจไปพร้อม ๆ กันด้วย
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่รวมบทความวิชาการ ที่แม้เนื้อหาสาระจะมีแต่ความแตกต่างและหลากหลายมาก แต่ภายใต้ความแตกต่างและหลากหลายนี้ กลับมีลักษณะร่วมกันที่สำคัญประการหนึ่ง จนสามารถนำงานเขียนเหล่านี้มาอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1ทฤษฎี/วิธีการหาความรุ้
ส่วนที่ 2 รัฐศาสตร์
ส่วนที่ 3 การบริหารรัฐกิจ