รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749900161
จำนวน: 320 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 11 ปี 2007
:: คำนำ
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนตั้งใจให้เป็นการบุกเบิกงานเขียนด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้เทียบเท่าสากล ไม่เน้นเฉพาะวิศวกรรมสาขาใดสาขาหนึ่ง แต่เหมาะกับทุกคนที่เกี่ยวข้อกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบผู้อ่านจะมีความรู้เพียงพอที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เนื้อหาภายในเล่มให้ความรู้เกี่ยวกับ นวัตกรรมกับความอยู่รอดของธุรกิจไทย วิธีการเก็บข้อมูลเสียงเรียกร้องของลูกค้าและการกระจายหน้าที่ทางคุณภาพ เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ พร้อมตัวอย่างที่สนุกและประยุกต์ใช้ได้จริง ทฤษฎีแก้ปัญหาการประดิษฐ์ รวบรวมจากแนวคิดในการแก้ปัญหาสิทธิบัตรต่าง ๆ กว่าล้านฉบับทั่วโลก สำหรับนักประดิษฐ์ที่ต้องการแก้ปัญหาความขัดแยงทางวิศวกรรม
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความสำคัญของนวัตกรรม
บทที่ 2 กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บทที่ 3 เสียงเรียกร้องของลูกค้า
บทที่ 4 การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ
บทที่ 5 การสร้างสรรค์แนวคิดผลิตภัณฑ์
บทที่ 6 ทฤษฎีแก้ปัญหาการประดิษฐ์
บทที่ 7 การแกะแบบผลิตภัณฑ์
บทที่ 8 การออกแบบเพื่อการผลิตและประกอบ
บทที่ 9 การออกแบบเพื่อความน่าเชื่อถือ
บทที่ 10 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
...ฯลฯ...