รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749900079
จำนวน: 129 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 8 / 2537
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 6 เดือน 6 ปี 2007
:: คำนำ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เป็นการเรียบเรียงสาระทางด้านการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ โดยมีเจตนาที่จะตอบสนองความต้องการของนักศึกษา นักสังคมสงเคราะห์และผุ้ที่สนใจงานด้านนี้ ในลักษณะการให้ภาพรวม และสร้างคงามเข้าใจพื้นฐาน
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การให้ภาพรวม ความหมาย รูปแบบวิวัฒนาการของสวัสดิการสังคมและสวัสดิการสังคมเชิงรุก ซึ่งเป้นความเคลื่อนไหวของสวัสดิการสังคมไทยยุคปัจจุบัน ด้านการสังคมสงเคราะห์ให้สาระเกี่ยวกับปรัชญาพื้นฐาน แนวคิดความเป็นวิชาชีพ วิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ตลอดจนทฤษฏีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ นอกจากนี้ เนื้อหาเรื่องเครือข่ายทางสังคมและการสนับสนุนทางสังคม ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
บทที่ 1 สวัสดิการสังคม
บทที่ 2 การสังคมสงเคราะห์
บทที่ 3 ทฤษฏีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
บทที่ 4 เครือข่ายทางสังคมและการสนับสนุนทางสังคม
บทที่ 5 บทส่งท้าย