รูปภาพสินค้า รหัส9789749764275
9789749764275
This shortcut will guickly take you to success in speaking Thai
ผู้เขียนSutida Wimuttikosol

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 350.00 บาท
ราคาสุทธิ 350.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749764275
จำนวน: 119 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 250 x 9 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เอ็มไอเอส, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 8 / 2550
:: คำนำ
Publishing inexpensive and easy to understand supplementary aids for learners are my determination. Therefore, this aid is made to fulfill my tendency. My another expectation is to impart knowledge to everyone who wants to learn. Even though some subjects are rarely taught in schools since they regarded as general knowledge.
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Welcome to Shortcut for Speaking Thai. This book and VCD set provide you a great start on speaking Thai. Through these 20 chapters, you will find yourself not only being able to speak Thai like a native but also getting closer to their culture. Each chapter focuses on a particular situation that you might face in your daily life in Thailand. Each one is complete in itself, so you don't have to study it succession. However, it is necessary that you read the introduction first, so that you can understand some linguistic differences between Thai and English. There are useful glossarics and other linguistic details available. They are helpful for speaking Thai correctly.
You will see that the pronunciation given in this book don't exactly follow the international phonetic symbols. They are aimed to be easily perceived and pronounced. We are grateful for the useful and practical tables from www.into-asia.com which uses English words to demonstrate Thai pronunciation. The tables are in the introduction as well.
:: สารบัญ
- Introduction
- How are you?
- I have to go now.
- Where do you stay?
- Are you free tonight?
- Is this your first time in Thailand?
- It's terribly hot here.
- What time is it?
- What's your hobby?
- What would you like to have?
etc.
:: ข้อมูลพิเศษ
Free! 3VCD