รูปภาพสินค้า รหัส9789749760772
9789749760772
สำหรับ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายปกครองส่วนภูมิภาค นักกฎหมาย ผู้พิพากษา ตุลาการ ทนายความ เกษตรกร
ผู้เขียนมัลลิกา ตัณฑนันทน์, รศ., เบญจมาศ กาญจนวิโรจน์, บรรเทา กิตติศักดิ์, รศ., ศรีสะอาด ณ ลำปาง, ผศ., สมศักดิ์ วิราพร, ผศ., ฉันทนา ลีนะเสน, ประพีร์ เทพธรานนท์, ผศ., ดนันท์ ศุภภัทรานนท์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 199.00 บาท
ราคาสุทธิ 199.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749760772
จำนวน: 256 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บี มีเดีย, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 5 / 2558
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"ชีวิตงาม ตามคำสอนพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 1" คู่มือประยุกต์คำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำหน้าที่ให้ชีวิตสมบูรณ์และดีงาม สำหรับ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายปกครองส่วนภูมิภาค นักกฎหมาย ผู้พิพากษา ตุลาการ ทนายความ เกษตรกร จัดทำขึ้นจากผลงานวิจัยเรื่อง "พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในชาติ" โดย รศ.มัลลิกา ตัณฑนันทน์ และคณะ แห่งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้นำพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ตั้งแต่ พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ. 2546 จำนวน 35 เล่ม มาทำการวิเคราะห์วิจัย และสรุปประเด็นคำสอน รวมทั้งสาระสำคัญแยกตามกลุ่มอาชีพ เพื่อสะดวกต่อการอ่าน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับชีวิตของแต่ละบุคคลได้
:: สารบัญ
ชีวิตงาม ตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว
เป้าหมายชีวิตงาม ตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว

ชีวิตงาม ตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 1
- ข้าราชการพลเรือน
- ทหาร
- ตำรวจ
- ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
- ฝ่ายปกครองส่วนภูมิภาค
- นักกฎหมาย ผู้พิพากษา ตพลาการ ทนายความ
- เกษตรกร