รูปภาพสินค้า รหัส9789749659335
9789749659335
-
ผู้เขียนพิภพ อุดร

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 180.00 บาท
ราคาสุทธิ 180.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749659335
จำนวน: 152 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 166 x 242 x 9 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เวลาดี, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2547
:: เนื้อหาโดยสังเขป
สามประสานเพื่อบริการเป็นเลิศ เป็นอีกหนึ่งในผลงานชุด TBS Series ซึ่งรวมงานเขียนที่กลั่นกรองจากทฤษฎี มุมมอง ข้อคิด และประสบการณ์ของคณาจารย์ประจำ จากทั้งภาควิชาการตลาด สาขาวิชาการบริหารอุตสาหการ และสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีตัวอย่างการปฏิบัติที่เห็นได้ชัดเจนในธุรกิจปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นเนื้อหาที่เกิดจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และคาดการณ์ ทิศทางตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆทางธุรกิจ ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพื่อประโยชน์สำหรับผู้อ่านในวงกว้างในการเก็บเกี่ยวแนวคิด หลักการ วิธีปฏิบัติตลอดจนมุมมองต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรของตนได้อย่างเป็นรูปธรรม
:: สารบัญ

สารบัญ

 • ส่วนที่ 1 เข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างของธุรกิจบริการ

 • ...เพราะธุรกิจบริการนั้นแตกต่าง...พิภพ อุดร

 • ส่วนที่ 2 สามประสานสู่ความเป็นเลิศ

 • สามประสานสู่ความเป็นเลิศ

 • ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้วยกลยุทธ์การตลาด...สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์

 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยกลยุทธ์การปฏิบัติการ...หริรักษ์ สูตะบุตร

 • สร้างความเข้มแข็งด้วยกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์...พิภพ อุดร

 • ส่วนที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่าง

 • 3 ส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่าง

 • ทรัพยากรมนุษย์/บุคลากร (People)

 • สร้างอำนาจให้บุคลากร...วิทยา ด่านธำรงกูล

 • ประสานคนกับเทคโนโลยี...พิภพ อุดร

 • กระบวนการบริการ (Process) สร้างพิมพ์เขียวบริการ...พิภพ อุดร

 • การจัดการการรอคอย...ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย

 • องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence)

 • การออกแบบส่วนให้บริการลูกค้า...ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย

 • บริหารประสบการณ์ลูกค้าในทุกจุดของการติดต่อ...พิภพ อุดร


 • :: คำนิยม
  รศ.เกศินี วิฑูรชาติ