รูปภาพสินค้า รหัส9789749569979
9789749569979
-
ผู้เขียนสุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 210.00 บาท
ราคาสุทธิ 210.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749569979
จำนวน: 312 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 625 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2546
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 10 ปี 2003
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกบการเรียนารสอนวิชาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
เนื้อหาประกอบด้วย
-พื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
-หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ
-ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุลักษณ์
-มลพิษสิ่งแวดล้อมและการกำจัดมลสาร
-การประเมินผลกระทบระบบสิ่งแวดล้อม
-การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

เหมาะสำหรับนักศึกษาคณะต่างๆ โดยเฉพาะนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น พร้อมที่จะนำหลักการดังกล่าวไปใช้จัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
:: สารบัญ
1. พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
2. หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ
3. ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์
4. มลพิษสิ่งแวดล้อมและการกำจัดมลสารทางวิทยาศาสตร์
5. การประเมินผลกระทบระบบสิ่งแวดล้อม
6. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน
:: คำนิยม
ผศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล