รูปภาพสินค้า รหัส9789749569054
9789749569054
เป็นหนังสือที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง มีภาพประกอบและขนาดต่าง ๆ ของห้อง เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถจัดวางเครื่องเรือนที่จำเป็นของแต่ละพื้นที่ให้ใช้งานได้สะดวก
ผู้เขียนนภาพรรณ สุทธะพินทุ, ผศ. , นภาพรรณ สุทธะพินทุ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 110.00 บาท
ราคาสุทธิ 110.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749569054
จำนวน: 160 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 183 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)(โครงการตำรา), สมาค 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 8 เดือน 11 ปี 2007
:: คำนำ
ตำราเล่มนี้ได้รวบรวมจัดพิมพ์ขึ้นโดยได้ปรับปรุงจากเอกสารประกอบการสอน จุดประสงค์เพื่อใช้เป็นตำราเรียนวิชา 383111 การออกแบบภายใน 1 (Interior Design 1) จำนวนหน่วยกิต 3 (1-6) ซึ่งเป็น หลักสูตรรายวิชาในสาขาวิชาออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่ง จุดมุ่งหมายของตำรานี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีตำราใช้ประกอบการเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เป็นหนังสือที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง มีภาพประกอบและขนาดต่าง ๆ ของห้อง เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถจัดวางเครื่องเรือนที่จำเป็นของแต่ละพื้นที่ให้ใช้งานได้สะดวก ขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งได้แก่ ห้องนอน ห้องอาหาร ห้องรับแขก ห้องครัว และห้องน้ำ ท้ายเล่มยังมีแบบฝึกหัดปฏิบัติออกแบบจัดวางแปลนห้องต่าง ๆ ทั้งพื้นที่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
:: สารบัญ
บทที่ 1 ประเภทบ้านพักอาศัยและการวางแปลน
บทที่ 2 การออกแบบตกแต่งภายในห้องนอน (Bed Room)
บทที่ 3 การออกแบบตกแต่งภายในห้องรับแขก (Living Room)
บทที่ 4 การออกแบบตกแต่งภายในห้องอาหาร (Dining Room)
บทที่ 5 การออกแบบตกแต่งภายในห้องครัว (Kitchen Room)
บทที่ 6 การออกแบบตกแต่งภายในห้องน้ำ (Bathroom)
บทที่ 7 ทบทวนการออกแบบตกแต่งภายใน 1