รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749541579
จำนวน: 144 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 9 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บพิธการพิมพ์, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2545
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ เป็นการนำเสนอแนวคิดในการปฏิรูประบบราชการตามกระแสหลักที่เรียกว่า 'การจัดการภาครัฐใหม่' ซึ่งกล่าวถึงอิทธิพลของโลกาภิวัฒน์แนวคิดการทำให้รัฐเป็นระบบตลาด แนวคิดการจัดการภาครัฐใหม่และการนำไปปฏิบัติในที่ต่าง ๆ ทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรป รวมถึงข้อวิพากษ์ และการท้าทายอีกมุมหนึ่งซึ่งก็คือ การยึดคุณค่าประชาธิปไตยเป็นหลักในการปฏิรูป
:: สารบัญ


สารบัญ

  • บทที่ 1 อิทธิพลของโลกาภิวัฒน์ต่อการบริหารภาครัฐและการปฏิรูประบบราชการ

  • บทที่ 2 การทำให้รัฐเป็นระบบตลาด

  • บทที่ 3 การประดิษฐ์รัฐบาลใหม่ของสหรัฐอเมริกา

  • บทที่ 4 พื้นฐานทางทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ของการจัดการภาครัฐใหม่

  • บทที่ 5 การนำระบบตลาดมาใช้ในการปฏิรูประบบราชการของอังกฤษ

  • บทที่ 6 การปฏิรูประบบราชการของยุโรป

  • บทที่ 7 ข้อวิพากษ์การจัดการภาครัฐใหม่ในแง่ทฤษฎีการเมือง

  • บทที่ 8 การจัดการภาครัฐใหม่มีอะไรใหม่

  • บทที่ 9 ทิศทางของการปฏิรูประบบราชการ

  • บทที่ 10 การท้าทายการปฏิรูประบบราชการจากมุมมองของประชาธิปไตย