รูปภาพสินค้า รหัส9789749535370
9789749535370
-
ผู้เขียนพสุ เดชะรินทร์,ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 120.00 บาท
ราคาสุทธิ 120.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749535370
จำนวน: 141 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 147 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ผู้จัดการ, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 03 / 2548
:: เนื้อหาโดยสังเขป
อาจารย์พสุ เดชะรินทร์ นักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญต่อศาสตร์การบริหารการจัดการอย่างช่ำชอง ได้เสนอหนังสือที่น่าสนใจอย่างยิ่งของโลกนักบริหารซึ่งก็คือ 'คู่มือผู้บริหาร' โดยเนื้อหาได้กล่าวถึง การบริหารอารมณ์(Emotional Intelligence) ซึ่งเป็นแนวคิดทางด้านการจัดการที่เริ่มพูดกันถึงมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญของความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองที่มีผลสำเร็จในการทำงาน และนอกจากนั้นท้ายที่สุดจะเป็นการนำเสนอแนวทาง การบริหารตนเอง (Self-Management) จะทำอย่างไรถึงจะทำให้งานสำเร็จ และชีวิตมีความสุข ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้
เขียนให้ความสำคัญ หนังสือ 'คู่มือผู้บริหาร' ได้เสนอถึงการบริหารที่มีมากกว่าการบริหารในลักษณะการจัดการหรือ การบริหารงานในองค์กร แต่ได้เสนอถึงการจัดการกับชีวิตและอารมณ์ที่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จที่แท้จริง
:: สารบัญ

สารบัญ

 • การบริหารตนเอง

 • 1.ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ Emotional Intelligence

 • 2.การมองโลกในแง่ร้ายก็สามารถเป็นประโยชน์ได้

 • 3.เมื่อสมาธิสั้นในการทำงาน จะแก้ไขได้อย่างไร

 • 4.จะทำอย่างไรให้งานสำเร็จและชีวิตมีความสุข

 • การบริหารผู้อื่น

 • 1.จะสร้างความเป็นเจ้าของ(Sense of Ownership)ได้อย่างไร

 • 2.การจูงใจและให้ความสำคัญกับบุคลากร

 • 3.เพิ่มผลิตภาพ(Productivity)ขององค์กรด้วยบุคลากร

 • 4.กลับสู่พื้นฐานของการจัดการ

 • 5.การบริหาร'คน'ทั้งที่ดี และมีปัญหา

 • มุมมองใหม่ๆในการบริหาร'คน'

 • 1.มุมมองใหม่ในการกล่าวชมเชย

 • 2.มุมมิงใหม่ในการเปลี่ยนแปลง

 • ฯลฯ