รูปภาพสินค้า รหัส9789749535202
9789749535202
-
ผู้เขียนสมิต สัชฌุกร

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 95.00 บาท
ราคาสุทธิ 95.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749535202
จำนวน: 126 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 8 มม.
น้ำหนัก: 135 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ผู้จัดการ, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2547
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 1 ปี 2004
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางการแก้ปัญหาที่ชัดเจนและง่ายดาย ไม่ซับซ้อน โดยใช้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากฐานะผู้ให้คำปรึกษาต่อองค์กรและโรงงานที่จะต้องมีการสั่งงานและสามารถทำให้พนักงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายงานทำงานให้บรรลุถึงเป้าหมายให้ได้ โดยให้พิจารณาเพื่อเปิดให้มีทางเลือกกว้างๆบน สมมติฐานที่หลากหลาย มิใช่ข้อแก้ปัญหาที่ตายตัวจึงสามารถนำไปปรับใช้ได้
:: สารบัญ

สารบัญ

 • การสั่งงาน

 • 1. กระบวนการสั่งงาน

 • 2. การพิจารณาเลือกแบบของการสั่งงาน

 • 3. การพิจารณาเลือกวิธีการสั่งงาน

 • 4. การออกคำสั่งที่สำคัญเป็นพิเศษ

 • 5. ข้อควรระวังในการสั่งงาน

 • 6. การสั่งงานให้ทำเป็นกลุ่ม

 • 7. การให้ผู้อื่นออกคำสั่งผู้ใต้บังคับบัญชา

 • 8. ข้อพึงปฏิบัติและข้อพึงละเว้นในขณะสั่งงาน

 • 9. ข้อพึงปฏิบัติเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาขัดคำสั่งอันชอบด้วยเหตุผล

 • ปัญหาที่ 101 ในการสั่งงานและแนวทางแก้ไข