รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749534328
จำนวน: 70 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 147 x 210 x 4 มม.
น้ำหนัก: 100 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สถาบัน 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การผลิตผลไม่แช่อิ่มอบแห้งเป็นแนวทางหนึ่งในการแปรรูปฝรั่ง มะละกอและขนุนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ยืดอายุการเก็บได้นานขึ้นเพื่อแก้ปัญหาราคาฝรั่ง มะละกอ และขนุน ตกต่ำ อันเนื่องมาจากผลไม้ล้นตลาดในในฤดูกาล วว. ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จึงได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาให้เหมาะสมกับการผลิตระดับครัวเรือนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและชุมชน โดยเน้นเรื่องความสะอาด ถูกหลักสุขอนามัย และการรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
:: สารบัญ
สาส์นจากผู้ว่าการ
กิตติกรรมประกาศ
คำนำ
ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง
การผลิตมะละกอแช่อิ่มอบแห้ง
- กระบวนการทำมะละกออบแห้ง (แบบประหยัดน้ำตาล)
- กระบวนการทำมะละกอแช่อิ่มอบแห้ง (แบบไม่เสียเวลาเคี่ยวน้ำเชื่อม)
- กระบวนการทำวุ้นกรอบมะละกอ
-กระบวนการทำทอฟฟี่มะละกอ
การผลิตฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง
- กระบวนการทำฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง (แบบประหยัดน้ำตาล)
- กระบวนการทำฝรั่งกวนหยี
การผลิตขนุนแช่อิ่มอบแห้ง
- กระบวนการทำขนุนแช่อิ่มอบแห้ง