รูปภาพสินค้า รหัส9789749534243
9789749534243
-
ผู้เขียนกองบรรณาธิการ วว.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 80.00 บาท
ราคาสุทธิ 80.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749534243
จำนวน: 78 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 147 x 210 x 4 มม.
น้ำหนัก: 110 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สถาบัน 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 05 ปี 2006
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 3" เล่มนี้เป้นการเรียบเรียงจากประสบการณ์และจากผลงานวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยในฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. ที่ได้เล็งเห็นถึงคุณค้าของน้ำส้มสายชูหมักซึ่งนอกจากจะใช้บริโภคเป็นอาหารแล้วยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลากหลาย จึงได้จัดจำหนังสือดังกล่าวขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่สามารถนำไปใช้เพื่อเป็นวิชาชีพ หรือการผลิตเพื่อบริโภคอย่างถูกสุขอนามัย
:: สารบัญ

สารบัญ

  • สาส์นจากผู้ว่าการ

  • กิตติกรรมประกาศ

  • คำนำ

  • ลักษณะทางสรีระวิทยาและนิเวศวิทยาของตาลโตนด

  • การใช้ประโยชน์จากตาลโตนด

  • การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากตาลโตนดที่ถูกสุขลักษณะ

  • สูตรอาหารที่ใช้น้ำส้สายชูหมักจากน้ำหวานตาลโตนด

  • เอกสารอ้างอิง
    ฯลฯ