รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749534199
จำนวน: 72 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 5 มม.
น้ำหนัก: 105 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สถาบัน 
เดือนปีที่พิมพ์: 05 / 2548
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2 เล่มนี้เป็นการเรียบเรียงจากประสบการณ์และจากผลงานวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ที่ได้เล็งเห็นคุณค่าทางอาหารของถั่วเหลือง ซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีน วิตามิน และเกลือแร่ จึงได้จัดทำหนังสือดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการแปรรูปถั่วเหลืองอย่างถูกต้อง และมีการบริโภคผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองให้มากขึ้น
:: สารบัญ

สารบัญ

 • สาส์นจากผู้ว่าการ

 • กิตติกรรมประกาศ

 • คำนำ

 • ถั่วเหลือง

 • พันธุ์ที่เหมาะสมของถั่วเหลือง

 • ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง

 • การเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง

 • สถานการณ์ทางการตลาดของถั่วเหลือง

 • คุณภาพของถั่วเหลือง

 • โปรตีนในถั่วเหลือง

 • ไขมันจากถั่วเหลือง (Soybean oil)

 • คาร์โบไฮเดรต (Soybean carbohydrates)

 • วิตามิน (Soybean vitamins)

 • ทริปซิน อินฮิบิเตอร์ (Trypsin Inhibitors TI)

 • การใช้ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองในแง่คหกรรม

 • นมถั่วเหลืองรสต่างๆ

 • เต้าหู้แข็ง

 • เต้าหู้ทอด

 • เต้าหู้หลอด

 • เต้าฮวย

 • ฯลฯ