รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749534182
จำนวน: 128 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 6 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สถาบัน 
เดือนปีที่พิมพ์: 05 / 2548
:: เนื้อหาโดยสังเขป
พรรณไม้ดอกหอมถือได้ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ายิ่งควรคู่แก่แผ่นดิน คนไทยรู้จักและได้รับประโยชน์จากพรรณไม้ดอกหอมมานาน หลายชนิดได้รับการปลูกประดับตามบ้าน ตามวัด หรือสถานที่ราชการ ปลูกเป็นไม้ดอกหอมไว้ตามสวนรอบบ้าน หรือปลูกลงกระถางบางชนิดมีการปลูกเลี้ยงให้เลื้อยไต่ซุ้ม หรือไต่รั้วข้างบ้าน รวมทั้งมีการใช้ประโยชน์ในด้านพืชสมุนไพร พรรณไม้ดอกหอมหลายชนิดจึงกลายเป็นพืชเศรษฐกิจเนื่องจากมีการปลูกและใช้ประโยชน์กันเป็นจำนวนมาก มีเกษตรกรหลายรายทำหน้าที่เป็นผู้ขยายพันธุ์ ปลูกเลี้ยง รวมทั้งเป็นผู้จำหน่าย สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและหมู่บ้าน ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยโดยรวมดีขึ้น
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทนำ

 • การเดินทางสู่ป่าสะแกราช

 • ตารางช่วงฤดูดอกบาน

 • พรรณไม้ดอกหอม

 • ข้าวหลาม

 • ข้าวหลามดง

 • เขี้ยวงูเล็ก

 • คัดเค้า

 • คำมอกน้อย

 • คำมอกหลวง

 • คุย

 • ช้างน้าว

 • เถาวัลย์เปรียง

 • นมงัว

 • นมพิจิตร

 • ฯลฯ