รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749534106
จำนวน: 510 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 215 x 297 x 30 มม.
น้ำหนัก: 1500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สถาบัน 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2546
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 11 ปี 2003
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ข้อมูลการให้บริการสอบเทียบของห้องปฏิบัติการต่างๆนี้ ได้จัดเรียบเรียงในสองประเด็นใหญ่ๆ คือ ความสะดวกในการใช้งานและความสามารถทางเทคนิคของห้องปฏิบัติการ โดยในประเด็นความสะดวกในการใช้งานนั้น ผู้ใช้สามารถเลิอกข้อมูลได้ทั้งสถานที่ติดต่อของห้องปฏิบัติการ จนถึงชนิดของเครื่องมือที่สามารถให้บริการได้ และในประเด็นความสามารถทางเทคนิคของห้องปฏิบัติการนั้นได้แสดงไว้ด้วยความสามารถของการวัดที่ดีที่สุด(Best Measurement Capability) ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกให้เหมาะสมกับเครื่องมือวัดของตนเอง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้จัดรวบรวมฐานข้อมูลอันมีค่ากับการพัฒนาประเทศนี้ขึ้น สำหรับประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและสังคมไทยโดยรวม ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่อุตสาหกรรมมีอยู่และจะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพสินค้าเป็นไปอย่างมีพื้นฐานทางวิชาการสนับสนุนมากขึ้น และส่งผลให้ความเชื่อถือของสินค้าทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศมีมากขึ้นด้วย
:: สารบัญ
1. ดัชนีจัดกลุ่มตามห้องปฏิบัติการ
2. ดัชนีจัดตามกลุ่มภาคและจังหวัด
3. ดัชนีจัดกลุ่มตามสาขาการวัด
4. ดัชนีจัดตามกลุ่มสาขาการวัดและชื่อเครื่องมือวัด
4.1 การสั่นสะเทือน
4.2 ความแข็ง
4.3 ความชื้นสัมพัทธ์
4.4 ความดัน
4.5 ความถี่
ฯลฯ
5. ดัชนีรายละเอียดห้องปฏิบัติการ
5.1 Cairnhill Metrology (thai)Ltd.
5.2 Carl Zeiss Co..Ltd
5.3 MRO Service บริษัทคณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5.4 Thai Reference Standards Laboratory บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)
5.5 กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด วิเคราะห์ทดสอบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ฯลฯ