รูปภาพสินค้า รหัส9789749434192
9789749434192
-
ผู้เขียนไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 350.00 บาท
ราคาสุทธิ 350.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749434192
จำนวน: 496 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 22 มม.
น้ำหนัก: 890 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: จุลภาค, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2550
:: คำนำ
การเรียบเรียงครั้งนี้เป็นการปรับปรุงจาก Microsoft Access 2000 โดยเพิ่มเติมส่วนการปรับปรุงของ Microsoft Access เวอร์ชั่น2007 จุดหลักอยู่ที่การเพิ่มเติมการทำงานด้วยคำสั่งและการเขียนโปรแกรม การพัฒนาด้วยการเขียนคำสั่งสามารถขยายสมรรถนะการทำงานที่ซับซ้อน เช่น การปรับปรุงข้อมูลหลายตารางข้อมูลพร้อมกัน การควบคุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ตัวอย่างและคำแนะนำของ Microsoft Access มีตัวอย่างคำสั่ง Visual Basic การเรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งจะช่วยให้เข้าใจการพัฒนาโปรแกรมมากขึ้น
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ในคู่มือชุดนี้ในส่วนการพัฒนาอ๊อบเจคของ Microsoft Access ครอบคลุมการพัฒนาบนระบบหลายผู้ใช้ การประยุกต์คำสั่ง Visual Basic เพื่อขยายขีดความสามารถในการประยุกต์ การศึกษาคู่มือชุดนี้ในส่วนการพัฒนาอ๊อบเจคสามารถศึกษาจากโปรแกรมตัวอย่าง Nortwind และส่วนการพัฒนาด้วยคำสั่งสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมตัวอย่าง ที่ "http://www.widebase.net" ซึ่งมีทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา เช่น คู่มือฟังก์ชั่น VBA คู่มือมาโคร คู่มือฟังก์ชั่น Microsoft Access คู่มือเล่มนี้สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนการศึกษา Microsoft Access ได้เป็นอย่างดี และคุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากรของผู้ที่ศึกษา
:: สารบัญ
บทที่ 1 การทำงานพื้นฐานของ Microsoft Access
บทที่ 2 การออกแบบฐานข้อมูล
บทที่ 3 ตารางข้อมูล
บทที่ 4 การแก้ไขและปรับปรุงตารางข้อมูล
บทที่ 5 การนำเข้า การส่งออก และการเชื่อมโยง
บทที่ 6 คิวรี่
บทที่ 7 การออกแบบ Select Query
บทที่ 8 คิวรี่ระดับสูง
บทที่ 9 ฟอร์ม
บทที่ 10 การออกแบบฟอร์ม
...ฯลฯ...