รูปภาพสินค้า รหัส9789749350614
9789749350614
-
ผู้เขียนอาจารย์สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 320.00 บาท
ราคาสุทธิ 320.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749350614
จำนวน: 132 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 210 x 286 x 9 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เทนเดอร์ ทัช, หจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 02 / 2549
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"เส้นศิลป์ลีลาไทยในรามเกียรติ์" นับเป็นผลงานที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่งของท่านซึ่งแตกต่างไปจากเนื้อหางานเดิม ๆ ที่มักเขียนภาพในแนวพุทธปรัชญา ดังนั้นผลงานชิ้นนี้นอกจากจะเป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนทางศิลปะที่มีประโยชน์มากแล้ว ยังเป็นผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าอีกชิ้นหนึ่งด้วย และเหนือสิ่งอี่นไดทั้งปวง ซึ่งสร้างความประทับใจให้แนวคิดการสร้างงานศิลปะของท่านคือความพยายามมุ่งมั่นในการปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยให้กับคนไทยด้วยการฝังรากลึกในใจ ไม่ใช่ความเป็นไทยที่ฉาบผิวภายนอกซึ่งเป็นเพียงแต่เปลือกที่ห่อหุ้ม
:: สารบัญ

สารบัญ

 • เส้นศิลป์ลีลาไทยในรามเกียรติ์

 • การร่างภาพลายเส้น

 • แผนภูมิแสดงวงศ์กษัตริย์แห่งกรุงลงกา

 • แผนภูมิแสดงวงศ์กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา

 • วิธีการร่างภาพจับแบบต่างๆ

 • การร่างภาพหน้าพระ

 • การร่างภาพหน้านาง

 • การร่างภาพหน้ายักษ์

 • การร่างภาพหน้าลิง

 • การแสดงโครงสร้างของตัวภาพ

 • การแสดงความเคลื่อนไหวของเส้น

 • อาวุธต่างๆ ในการทำสงคราม
  ฯลฯ