รูปภาพสินค้า รหัส9789749321089
9789749321089
-
ผู้เขียนพันธวณิช

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749321089
จำนวน: 160 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 215 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: พันธวณิช, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 09 / 2548
:: เนื้อหาโดยสังเขป
นังสือ 'พลิกโแมการจัดซื้อจัดหาแนวใหม่ด้วย e-Procurement' จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริงด้านการจัดซื้อจัดหาออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและผู้สนใจทั่วไปโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน คือ 1.แนะนำระบบการจัดซื้อจัดหาออนไลน์และการเลือกใช้ให้เหมาะกับองค์กร 2.การประยุกต์ใช้ระบบจัดซื้อออนไลน์เข้ากับระบบเดิม ความปลอดภัยและขั้นตอนการนำไปใช้ 3.การแนะนำเครื่องมือและกลยุทธ์สู่ความสำเร็จด้วยการจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์ 4.กรณีศึกษาที่น่าสนใจ
:: สารบัญ

สารบัญ

 • แนวโน้มการจัดซื้อจัดหาทั่วโลก

 • ส่วนที่ 1 : e-Procurement รูปแบบการจัดซื้อจัดหาแนวใหม่

 • บทที่ 1 พัฒนาการงานจัดซื้อจัดหา...จากอดีตสู่ปัจจุบัน

 • บทที่ 2 รู้จักระบบจัดซื้อจัดหาออนไลน์

 • บทที่ 3 รูปแบบจัดซื้อจัดหาออนไลน์เลือกอย่างไรให้เหมาะกับองค์กร

 • ส่วนที่ 2 : การประยุกต์ใช้ e-Procurement

 • บทที่ 4 การเชื่อมโยงระบบจัดซื้อเดิมเข้ากับระบบจัดซื้อจัดหาออนไลน์

 • บทที่ 5 ความปลอดภัยในระบบการจัดซื้อจัดหาออนไลน์

 • บทที่ 6 การนำระบบจัดซื้อจัดหาออนไลน์มาใช้ในองค์กร

 • บทที่ 7, 9 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ระบบจัดซื้อจัดหาออนไลน์

 • ส่วนที่ 3 : เครื่องมือและกลยุทธ์การจัดซื้อจัดหาสู่ความสำเร็จ

 • บทที่ 8 การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุท์...เพิ่มกำไรให้องค์กร

 • บทที่ 9 'ประมูลออนไลน์' ...ช่วยลดต้นทุนการจัดซื้อจัดหา

 • บทที่ 10 เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซื้อด้วย 'ระบบสั่งซื้อออนไลน์'

 • กรณีศึกษา

 • การประมูลออนไลน์ 'น้ำมันเตา'

 • SCB ใช้ระบบจัดซื้อออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซื้อจัดหา

 • ภาคผนวก

 • คำศัพท์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา

 • เกี่ยวกับ บริษัท พันธวณิช จำกัด